"Selline kuumaastik siin ongi ja siin ei saagi aru, et see maapind on 25 meetrit kõrgem kui see, kuhu me esimesed tuulikud panime," rääkis Ida-Virumaal Aidu tuuleparki arendav Andres Sõnajalg täna keskpäeval, kui juhtis vihma ja tuule kiuste väikest rühma ajakirjanikke tuulepargi kõige kõrgema tuulikuplatsi juurde, kus täna alustati ehitusgeoloogiliste mõõdistustöödega ja seeläbi jätkati ka tuulepargi ehitust.

"Selline ekstreemne ilm ka näitab, kui rasketes tingimustes tuleb siin tegelikult tegutseda," muigas Sõnajalg. Lisaks OÜ Viru Geoloogia poolt teostatavatele mõõdistustöödele, mis Aidu Tuulik 8 platsil korralikult lärmi tekitasid, vedasid ka hulk veoautosid killustiku laiali, et laiendada veelgi tuulepargi teedevõrku, mis endise Aidu karjääri aladel juba korraliku laburündi moodustab, ning järgmiste tuulikuplatside juurde viima hakkab.

„Me jätkame 28 tuuliku ehitusega – kaks [tuulikut] on püsti, kuid ülejäänud 28-ga on meil teatavasti kiire, sest järgmise kolme aasta jooksul peab kogu tuulepark Aidus valmis olema,” märkis arendaja, viidates riigiga sõlmitud hoonestusõiguse lepingu tingimustele. "Tuulikute tootmine ei käi sõrmenipsuga, me toodame neid nullist, rauamaagist kuni tuulikuni välja," märkis Sõnajalg.

Kuigi seni püsti pandud kahe tuuliku üle on kevadest peale käinud Sõnajalgadel kemplus mitme riigiasutusega, kelle sõnul on tuulikud lubatust kõrgemad, lisaks ei vasta nad ei seni väljastatud ehituslubadele ega teemaplaneeringule, on arendajad otsustanud värske riigikohtu otsuse valguses ülejäänud pargi ehitusega kiirelt edasi minna.

Asuvad püstitama 196-meetriseid tuulikuid

Nimelt ütles riigikohus 10. septembri otsusega, et Aidu Tuulepark OÜ-le 2015. aastal väljastatud ehitusload on kehtivad. „See, kus me praegu oleme, ongi siis see referentskõrgus, millele kogu Aidu tuulepark Eleon tuulikutega tuleb ja sellest kõrgusest ta ka lähtub. Siin ei ole ka mingit vaidlust mingite killustikupatjade suhtes. Me ehitame olemasolevale maapinnale sellele samale kõrgusele,” märkis Andres Sõnajalg, viidates kõrgeimale punktile tuulepargis, kus kõrgus merepinnast on 68 meetrit.

„Praegu me teeme ehitusgeoloogiat, siis [tuleb] tee rajamine. Ka tuleb seda maapinda siin pisut lahti kaevata, et ehitada siia ka teatud paksusega killustikupadi nagu ehitusprojekt nõuab,” rääkis Sõnajalg edasiste tööde osas. Samaaegselt asutakse allhankijate tehastes tuulikuid tootma. Aidu tuulepargi arendajad plaanivad edasi liikuda sellises tempos, et aastas pannakse püsti kümme 196-meetrist tuulikut.


Andres Sõnajala sõnul on tegu kõrgusega, mis on 2015. aasta ehituslubades fikseeritud. Samas on just Sõnajalgade juba olemasolevate ja plaanitavate tuulikute kõrgus see, mis on tekitanud palju vaidlust kaitseministeeriumi ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga (TTJA), kes kevadel pani kahe ettenähtust kõrgema, ligi 221 meetrini küündiva Eleoni tuuliku ehituse Aidu tuulepargis seisma.

Enne seda oli tuulepargi ehitus seisnud juba 2017. aastast, kui Ida-Viru maavanem vaidlustas 2015. aastal kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusload, kuid arendajad leidsid sel kevadel võimaluse ehitust jätkata teise neile kuuluva ettevõtte, Eleon Green OÜ ehituslubade alusel.

Samas on nii kaitseministeerium kui TTJA väljendanud seisukohta, et Sõnajalgadel on Aidu tuulepargis olemas kooskõlastus vaid 185-meetriste, mitte 196-meetriste tuulikute püstitamiseks. Ühtlasi on mõlemad asutused seda meelt, et 10. septembri riigikohtu otsus ei olnud sisuline ehk Aidu tuulepargi ehitusload on vaid tingimuslikult kehtivad.

"10. septembril avaldatud riigikohtu määrus ei olnud sisuline lahend, kohus ei võtnud sisulist seisukohta nende konkreetsete, 2015. aastal väljastatud ehituslubade õiguspärasuse osas," põhjendas hiljuti kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sang. Ta selgitas, et kohus võttis seisukoha ainult ehituslubade üle järelvalvemenetluse tegemise õigeaegsuse suhtes.

"Järelvalvemenetluse hilinemise tuvastamine ei tähenda automaatselt, et ehitusload oleksid õiguspäraselt väljastatud. Jätkuvalt ei vasta juba püstitatud tuulegeneraatorid neile samadele kehtivatele ehituslubadele, väljastatud projekteerimistingimustele ning teemaplaneeringule," märkis kaitseministeeriumi esindaja. Ka ei ole arendaja tegevuse aluseks oleval ehitusprojektil kaitseministeeriumi kooskõlastust.

Võivad ülejäänud pargi ehitusega edasi minna

Kuigi sama seisukohta jagavale TTJA-le tuli arendajate otsus tuulepargi ehitusega tänasest edasi minna üllatusena – neid ei olnud sellest teavitatud –, tõdes amet, et Aidu tuulepargis on hetkel ehitustegevus peatatud üksnes Aidu Tuulik 4 ja Aidu Tuulik 5 kinnistutel.

"Muudel Aidu tuulepargi kinnistutel võivad arendajad ehitustegevusega jätkata, kui nad jälgivad planeeringus ja ehituslubades toodud tingimusi, näiteks viivad läbi geoloogilised uuringud ning püstitavad tuulikud, mis oma kõrguse osas on planeeringu ja loaga kooskõlas," ütles TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik. Ta rõhutas korduvalt, et ehitada tuleb planeeringu ja ehituslubade kohaselt.

Ka märkis TTJA esindaja, et geoloogiliste tööde nõue tulenes planeeringust ning on aluseks ehitusprojekti koostamisel. Ehitusgeoloogilised tööd tuleb läbi viia kõigil tuulepargi kinnistutel, kuhu planeeritakse tuulikud püstitada. "Lisaks tuleb muudel kinnistutel, kuhu on rajatud killustikukuhjad, lahendada ära killustikukuhjade õiguslikud ning ohutusega seotud tehnoloogilised küsimused," ütles Tamtik.

Ühtlasi on arendaja asunud juba püstitatud kahe tuuliku osas TTJA-ga läbirääkimistesse küsimuses, kas tuulikut oleks võimalik pöörata vastavalt tuultele (ilma seda käivitamata), et vältida tuulikutele võimalikku tekkivat kahju. "Selleks on arendaja teinud ettepaneku elektri sisse viimiseks tuulikutesse," märkis Tamtik.

Kuigi selle nädala kolmapäeval, 16. oktoobril pidi toimuma ka kohtuistung kevadel tehtud TTJA ettekirjutuse osas, millega peatati kahe tuuliku ehitus, siis on istung tänase seisuga tühistatud, sest arendaja ei uuendanud 10. septembri riigikohtu otsuse järel enam oma senist kaebust, viidates, et TTJA kevadine ettekirjutus kaotas koos riigikohtu otsusega kehtivuse.

Ameti enda sõnul ei kehti küll aprillikuine ettekirjutus, kuid kehtib kohtuotsusega samal päeval ehk 10. septembril tehtud ettekirjutuse muudatus, kus nad jätkuvalt keelavad ehitustegevuse jätkamise kahel vaidlusalusel tuulikuplatsil.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid