Kui kaugele on jõudnud lepingu lõpetamise osas läbirääkimised Atkoga?

Kompromissini me jõudnud ei ole ja täna ma allkirjastasin ka lepingu ülesütlemise avalduse. See on nüüd kokku pandud, menetlus läbi viidud, Atko ära kuulatud. Täna toimus meil veel juhatuse koosolek, kus me arutasime kompromissi võimalust, aga kuna me ei jõudnud osapooli rahuldava lahenduseni, siis tänasest on ülesütlemise avaldus ka ametlikult esitatud.

Mida see Atkole reaalselt tähendab?

Atkole see tähendab praegusel hetkel seda, et vastavalt meie vahel sõlmitud lepingule on tal kohustus jätkata läänesuuna vedu kuni uue hanke läbiviimise tulemusteni. Praegusel hetkel on meil hanke kokkupanek juba viimases otsas, nii et hange põhimõtteliselt saab kokku nüüd oktoobrikuu lõpuks. Me tahame oktoobrikuu juhatuses põhimõtted hankele ära kinnitada ja võimalikult kiiresti selle välja kuulutada, nii et hankemenetluse tähtajad hakkaksid jooksma. Nii kaua, kui uue vedajaga ei ole lepingut sõlmitud, peab Atko seda vana lepingut täitma.

Kui suur on leppetrahv, mida Atko maksma peab?

Põhimõtteliselt on täitmistagatis meil 700 000 eurot ehk siis selle üle me ilmselt jätkame vaidlust, suure tõenäosusega kohtus.

Muidu oli juttu, et novembrikuuks loodate leida uued vedajad.

See tähtaeg enam ei päde. See oleks pädenud juhul, kui me oleks leidnud selle kompromissi osapooli rahuldavas lahenduses, ku me oleks saanud selle lepingu kompromissiga lõpetada. Sellisel juhul me oleks saanud teha kiirhanke, aga praegusel hetkel me oleme olukorras, kus keskus ühepoolselt ütles lepingu üles. Liini katkemise ohtu antud hetkel lepinguliselt ei ole, sellest tulenevalt me peame tegema täis riigihanke ja see nüüd võtab lihtsalt aega.

Kas see tähendab, et enne uut aastat uue vedaja tulekuks lootust ei ole?

Jah, kindlasti mitte. Kui nüüd keegi ei vaidle, siis kaks kuud on minimaalne aeg, mille jooksul on võimalik hange läbi viia. Alati on võimalik, et keegi hakkab vaidlema hanketingimuste üle. Aga teoreetiliselt, kui me kuulutame hanke novembri alguses välja, siis uue aasta alguseks ja ilma vaidlusteta võiks olla hanketulemused käes. Natukene võtab kindlasti aega ka uute busside muretsemine, aga püüame olla selles paindlikud, et võimalikult kiiresti hankemenetlus läbi viia.

Kas mõni Atko Grupi ettevõte saab ka tulla hankel osalema?

Atko Grupi ettevõtetega me oleme vaielnud hangetel osalemise läbi Ida 2 ja Lääne 2 suuna hangetel, kust me nad kõrvaldasime ja kuni riigikohtuni välja me oleme saanud õiguse selle kõrvaldamise osas. Ma usun, et me saame jätkata sama praktikat ka sellel uuel hankel. Suure tõenäosusega, ma usun, et Atko ei tule pakkuma.

Mis saab Harjumaa idasuuna liinidest, mida Atko praegu sõidab?

Praeguse hetke seisuga me kuulutame üheaegselt välja uued hanked mõlemale suunale, nii idale kui ka läänele. Praegusel hetkel juhatusel plaani idasuuna lepingut ennetähtaegselt üles öelda ei ole. See kehtib kuni aastani 2021, aga see sõltub ikkagi väga palju Atko tegevusest. Nagu ma ka varem olen öelnud, siis idasuuna lepingu rikkumised on tunduvalt väiksemas mahus kui olid läänes, mis ei tähenda muidugi seda, et rikkumisi üldse ei esineks. Neid esineb, aga hetkel ei anna need meile alust kohe lepingut üles öelda. Mis ei tähenda, et see võiks juhtuda, kui rikkumised jätkuvad.