“Uue fondi tegime selleks, et ka kasu kolmanda samba maksueelisest tuleks raha kogujatele ega kaoks vahendajate taskusse,” ütles Tuleva kaasasutaja ja fondijuht Tõnu Pekk.

Enam kui 5300 inimest ühendava Tuleva Tulundusühistu algatusel käivitatud teise ja kolmanda samba pensionifondides võivad koos ühistu liikmetega raha koguda kõik soovijad. Tuleva teise samba fondides kogub juba üle 14 000 Eesti inimese.

Tuleva kolmanda samba pensionifondi kogukulu on kuni 0,5% aastas. See on üle kolme korra väiksem kui pankade suurtel pensionifondidel ning 40 protsenti väiksem kui seni madalaima tasuga kolmanda samba fondil.

Tuleva fondides ei kulu kogujate raha müügivõrgustiku töös hoidmisele ega kulukatele reklaamikampaaniatele. Samuti pole Tuleval erinevalt pankadest eemalseisvaid omanikke, kellele klientide varast võetav lõiv oleks oluliseks kasumiallikaks. Tuleva ühistu kaasomanikud on Tuleva liikmed ehk kogujad ise.

Tuleva kolmanda samba pensionifond suurendab järk-järgult osalust maailma suurimates ettevõtetes, jäljendades globaalset MSCI ACWI võrdlusindeksit. Tänu sellele ei jää fondi paigutatud vara tootlus kunagi kaugele maha maailma aktsiaturgude kasvust.

Inimestele, kes investeerivad kolmanda samba fondi kuni 15 protsenti brutosissetulekust (kõige rohkem 6000 eurot aastas), tagastab riik tulumaksu. See tähendab, et näiteks igast investeeritud 1250 eurost tuleb 250 eurot riigi poolt.

Kolmandasse sambasse kogutud vara võib kasutama hakata igal ajal. Soodsam on oodata 55. sünnipäevani - siis rakendub soodustulumaks kümme protsenti. Enne 55-aastaseks saamist tuleb välja võetavalt rahalt tasuda tulumaks 20 protsenti.