Luminori tegevjuht Erkki Raasuke ütles, et üks Luminori eesmärke on luua iseseisev korrespondentpankade võrgustik ja maksetaristu. „Mul on väga hea meel, et Luminori partneriks meie klientide piiriüleste maksete tegemisel on Citi, kes on üks maailma suurimatest USA dollariga arveldavatest pankadest.“

Citist, mis on USA suuruselt kolmas pank, on saanud Luminori globaalne partner mitmes valdkonnas. Nüüdsest on Luminoril Citiga koostöö ka USA dollari ja mitme teise valuuta nostrokontode osas. Oktoobri algusest hakkas Luminor suunama oma klientide USA dollarites tehtavaid makseid Citi kaudu.

2019. aasta lõpuks on Luminoril kavas viia DNB Bank ASA ja Nordea Bank Apb poolt teenindatavad rahvusvahelised maksed üle oma uute koostööpartnerite korrespondentkontodele. Kliente teavitatakse võimalikest muudatustest makserekvisiitides. DNB ja Nordea jäävad ka edaspidi Luminori Põhjamaade valuutade korrespondentpankadeks.