"Uue keskturu maksumuseks kujuneb 80-90 miIjonit eurot ja I etapp valmib 2023. aastal," ütles Astri Kinnisvara juhatuse liige Tarmo Kleimann.

Kesklinna vanema Vladimir Sveti sõnul tahab kohalik omavalitsus suure avaliku huvi tõttu näha uue keskturu kiiret valmimist, kuid tunnistas, et kohalike elanike huvidega arvestamine muudab ülesande keeruliseks. "Loomulikult ei saa me nõuda eraomanikult kõikide huvigruppide soovide täitmist nagu näiteks ruumide andmist mõne seltsingu käsutusse," selgitas Svet. "Kuid linnavalitsus pakub kohalikele seltsingutele nende üritusteks lähikonnas sobivaid ruume."

KOKO arhitektuuribüroo volitatuid maastikuarhitekti Eleriin Tekko sõnul erineb uus keskturg praegu toimivast just ennekõike selle poolest, et pakub kohalikele elanikele turukaubanduse kõrval palju rohkem kasutusvõimalusi."Iniemsed saavad uue lahenduse valmimisel keskturul senisest palju rohkem meeldivalt aega veeta, sest kogu ala muutub palju avatumaks," selgitas Tekko.

KOKO arhitektuuribüroole tõi Tallinna linnaplaneerimise ameti juhi Ignar Fjuki sõnul võidu turu logistika parem tundmine, mille nad omandasid Astri Grupile Balti jaama turgu kavandades. "KOKO lahendus muudab keskturu praeguse nö halva välja, luues tugeva, igalt poolt vaadeldava objekti," lausus Fjuk.

Arhitektuurivõistluse korraldamise eesmärgiks oli saada Keskturu alale parim linnaruumiline lahendus. Võistlusest osavõtjatel tuli esitada nii planeeringuala asendiplaan, kasutavate teede ja platside kujunduslik kui ka turuhoone funktsionaalne lahendus.


Konkursist võttis osa kolm võistlustööd: Kadarik Tüür Arhitektid OÜ, KAMP Arhitektid OÜ ja KOKO Arhitektid OÜ.

Võidutöö puhul tõi Žürii välja väga hea üldise avaliku ruumi idee ja proportsiooni. Hästi on välja joonistatud ja kasutatud avalikke teid ja platse ning kuidas need proportsionaalselt sobivad alale planeeritavate hoonetega.

„Linnaehituslikult on tegemist tugeva lahendusega, mis on arhitektuurselt kõige terviklikum. KOKO Arhitektide tööl on ka väga hästi läbimõeldud etapilisus ning selle lahendusega saab turg edukalt töötada ka ehitusperioodil. Samuti loob arendus tugeva kogukondliku ala, mis hetkel puudu on,“ kommenteeris Astri Kinnisvara OÜ juhatuse liige Tarmo Kleimann.

Koos arhitektuurikonkursiga viis Kesklinna valitsus läbi avaliku internetihääletuse rahvale kõige enam meeldiva kavandi selgitamiseks. Rahvalemmikuks sai Kadarik, Tüür. Arhitektid võistlustöö, mis sai linnalt ka rahalise preemia.

„Internetihääletusest osavõtnute suur hulk oli meeldiv üllatus. Aitäh kõigile, kes võtsid vaevaks Keskturu kavanditega tutvuda ja oma lemmiku poolt hääletada. Sellega ei ammendu kohalike elanike võimalus turu käekäiku mõjutada. Kui detailplaneering on jõudnud avalikustamiseni saavad inimesed juba konkreetsete detailide üle kaasa rääkida“, ütles Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet. Võidutöö puhul tõi Svet välja eraldiseisva pargi loomise Keskturu alal ning põhjalikult läbi mõeldud turu ümbruse liikluskorralduse.

Keskturu arenduse esimene etapp, milleks on turuhoone, on praeguste plaanide järgi valmis aastal 2023. Seejärel hakatakse ehitama järgmist faasi.

16.10.2019 – 12.11.2019 on Liivalaia Raamatukogus võimalik näha kõiki konkursi töid.