Säilimistähtaeg lüheneb toodetel alates 10. detsembrist. Üleminekuaeg on vajalik seoses lepingutega, mis nõuab klientide teavitamist minimaalselt üks kuu enne tehtavaid muudatusi. M.V.Wool on alustanud jaekaubanduse teavitamist muutusest.

„Tahame minna probleemi juurteni ning välistada täielikult listeeriabakter nii tootmises kui ka toodetes. Toidu ohutuse tagamiseks teeme koostööd Veterinaar- ja Toiduameti ning Terviseametiga. Otsime lahendusi, mis on kõigi osapoolte huvides ja lubavad tarbijal olla kindel, et M.V.Wooli tooted on naturaalsed, ohutud ja listeeriavabad,“ ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.

M.V.Wool AS alustas täna Harku tehases täielikku pesemist, desinfitseerimist ja steriliseerimist, mille vältel on ettevõttes kaheks päevaks tootmine peatatud. Meetme eesmärgiks on välistada listeeriabakteri esinemine tootmishoones ja –pindadel, kuigi alates juulist on leiuga proovide arv nullis, mis lubab järeldada, et listeeria on suudetud tehasest välja juurida.

Vetevool lisas, et sterilisatsiooni viib ettevõte läbi nii fileerimisosakonnas, kus ei ole listeeriaprobleemi kunagi esinenud, kui ka viilutamisosakonnas, kus on esinenud listeeriabakteri leide enne 1. juulit.

Alates 1. juulist ei ole tootmisest listeeriabakterit leitud, seda Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) ja AS-i M.V.Wool enesekontrolli raames võetud 201 proovis. Oktoobris võetud 63 pinnaproovi on kõik samuti listeeriavabad. Sellele vaatamata viib ettevõte tootmises veelkord läbi täispuhastuse, et välistada täielikult genotüübi ST1247 esinemine ettevõttes.

Terviseameti andmetel on Eestis tänavu registreeritud 12 listerioosi haigusjuhtu, kuid ST1247 genotüübi poolt põhjustatud haigusjuhte ei ole nende seas tuvastatud.

Puhastamise käigus võetakse koost lahti kõik seadmed ning kõik detailid steriliseeritakse vähemalt 83-kraadisel plusstemperatuuril. Täispuhastus toimub ka kõikides ladudes ja tootmisruumides ning edaspidi steriliseeritakse sagedamini ka tootmises kasutatavat sisetaarat.

Lisaks kasutab ettevõte listeeria tõrjumiseks iga tööpäeva lõpus toimuvat süvapesu ning tootmispauside ajal pestakse tootmisliine osoneeritud veega. Tarvikute, vett mittetaluvate esemete (nt. elektroonika) ja pindade puhastamiseks pauside ajal kasutatakse ka desinfitseeriva toimeainega lappe ning desinfitsaatoreid. Iga päev toimub tarvikute, sh kääride, nugade, metallkinnaste, teritajate jm sterilisatsioon temperatuuril vähemalt +83°C.

M.V.Wool kasutab 4. oktoobrist tehase desinfitseerimisel iganädalaselt bensalkooliumkloriidi, mis sisaldub keemilises aines P3-triquart. Eesti Genoomikainstituudi hinnangul on listeeriatüvi ST1247 sellele ainele väga nõrga vastupanuvõimega. Keemiline aine ei puutu kokku kalatoodetega.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning on välistatud nende kalatoodete kahjulik mõju inimeste tervisele. M.V.Wool teeb alates selle aasta kevadest tihedat koostööd VTA-ga ning järgib VTA poolt kehtestanud nulltolerantsi nõuet listeeriabakterile tehases.

Ekspress on varasemalt kajastanud, et eelmisel aastal surid Harjumaal listerioosi tõttu kaks inimest. Ülejäänud neli haigestunut pääsesid eluga. "Veterinaar- ja toiduameti väitel elab ohtlik bakter M.V. Wooli tööstuses edasi ning muteerub üha nakkavamaks. Kalatööstuse peremees vannub, et tema toodang on puhas ja ohutu. Hoopis kiuslik riigiametnik ründab teda," kirjutas Ekspress.