Tööstus- ja kaubandusministeerium tegi ettepaneku programmi käivitamiseks 2020.- 2024. aastani.
Eeldatavalt eraldatakse riigieelarvest sõiduki pargi uuendamiseks gal aastal ligi 70 miljonit eurot, mis tähendab kokku 350 miljoni euro suurust programmi.
Regioonide osalemist selles programmis praegu ei arutata - kõigepealt tuleb lahendada föderaalsest eelarvest rahastamise küsimus.

Tööstus- ja kaubandusministeerium soovib selle mehhanismi integreerida juba olemasolevasse nn soodusliisingu programmi. Kui valitsus autopargi uuendamise programmi heaks kiidab, siis ei looda uut vaid täiendatakse juba olemasolevat rahastusskeemi, mille alusel subsideeritakse ettemaksuna kuni 10% auto maksumusest, kuid mitte rohkem kui 7000 eurot.

Seni rakendus programm ainult väikebussidele, bussidele ja osalejad võivad olla juriidilised isikud ja üksikettevõtjad. Mais programm peatati, sest raha sai otsa. Tööstus- ja kaubandusministeerium palub eraldada valitsuse reservfondist üle 60 miljoni euro selle jätkamiseks käesoleval aastal.

Tööstus- ja kaubandusministeeriumi teatel võimaldab sõidukipargi uuendamise mehhanismi lisamine soodusliisingu programmi alla umbes 75 000 madala keskkonnaklassiga sõidukit kasutuselt kõrvaldada, saata need utiliseerimisele ja saada uue sõiduki rendilepingus allahindlusi.

Kokku on Venemaal umbes 2,6 miljonit Euro-0 ja Euro-1 lklassi tarbesõidukit vanuses 10 kuni 20 aastat. Autostati andmetel on see peaaegu kolmandik pargist.

Lisaks liisimisele arutatakse ka subsideerimise võimalust üksikisikutele, sest neile kuulub enam kui pool üle 10-aastaste tarbesõidukite pargist.

Vene suurima veokitootja Kamazi esindaja sõnul tuleb sel aastal käivitada tarbesõidukite pargi ajakohastamise programm. Tarbesõidukite turg langeb ja vajab täiendavat riigi tuge, selgitas ta. Näiteks jaanuaris - mais 2019 vähenes veoautode müük 5%, veoautode müük - peaaegu 8%.

Kamaz ennustab, et 2019. aasta lõpuks väheneb raskeveokite turg 5-10%.