Muutusest teatas ajakirjanikele sellel nädalal Soome Peterburi peakonsulaadi viisaosakonna juhataja Anneli Nummelin.

Tähtsam uuendus jõustub 2. veebruaril 2020. “Siis hakkame rakendama uut viisakoodeksit. Taotluse saab esitada kuus kuud enne kavandatavat reisi. Ja siis on võimalik viisat taotleda viieks aastaks,” ütles peakonsulaadi esindaja.

Viieaastane Schengen antakse välja neile, kellel oli juba kaheaastane Soome viisa, mida kasutati kõigi reeglite kohaselt, ilma mingite rikkumisteta.

Praegu väljastab Soome viieaastase viisa vaid piiratud inimrühmale. Alates 1. septembrist muutusid nõuded viisataotluse dokumentide paketile rangemaks.

Toimetuse poolt kommentaariks, et Soome jagas varem venelastele viisasid nö konveiermeetodil, toetades nii oma piirikaubandust. Nimelt pidid Soomelt Schengeni viisa saanud venelased esmalt külastama viisa väljastanud riiki. Sellele nõudmisele on rajatud Peterburi lähedaste piiriületuspunktide Soome poolne kaubandusäri. Kui esmalt tundus, et viisanõuete ühtlustamise naaberriikidega võib suurendada näiteks Eestilt viisa taotlejate arvu, siis soomlaste uuendus võib nende viisavabriku populaarsuse jätta endisele tasemele.