Varasemalt on gaasitehnoloogiat katsetatud ja kasutatud manöövertöid sooritavatel veduritel, uue LNG-süsteemi lisamine liinivedusid teenindavale vedurile märgib uut ajajärku Baltimaade raudteevedude teostamises ning kogu raudteesektoris. LNG-vedur kasutab keskmiselt 30% vähem kütust ja eritab 20% vähem süsihappegaasi ning koguni 70% vähem vääveldioksiidi.

„Me otsime pidevalt lahendusi, mis oleksid keskkonda vähem saastavamad. Esimene LNG-liinivedur on suurepäraseks näiteks, kuidas uute tehnoloogiate kasutame mitte ainult ei muuda seniseid protsesse efektiivsemaks, vaid aitab ka hoida meid ümbritsevat loodust,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

„Kulude arvutus kinnitab, et ühe tonni kauba vedamine 100 kilomeetrit mööda raudteed võtab neli korda vähem kütust kui sama kauba vedamine mööda maanteed. LNG-vedurite kasutuselevõtt nihutab selle vahe veelgi suuremaks.“

„Investeerime veerand miljonit eurot ning alustame pilootveduri ehitamist, et pärast testimisperioodi lõppu sama tehnoloogiat rakendada kõikidele meie liinivedusid teostavatele veduritele,“ tutvustas Toomsalu Operaili plaane.

„Esimese veduri tootmise kulu on suurem, kuid edaspidi on LNG-paagi ja -süsteemide lisamine kahtlemata märksa odavam. Kutsume üles ka teisi transpordi- ja logistikaettevõtjaid otsima säästvamaid lahendusi.“

Ameerika päritolu General Electric C36 veduri ümberehitamisprotsess näeb ette 17 000 liitrise kütusepaagi jagamist kaheks – pool jääb diiselkütusele ning teine pool LNG-le – ning uute süsteemide lisamist. LNG-veduri infosüsteemid talletavad kogu informatsiooni kütuse tarbimise kohta ning andmeid analüüsides on võimalik veelgi suurendada kokkuhoidu.

Esimene LNG-vedur peaks valmima järgmise aasta kevadel ning esimesed testsõidud peaksid toimuma 2020. aasta suvel. Vajalike kooskõlastatuste järel Eesti Raudtee ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt peaks vedur asuma liinivedusid teenindama 2020. aasta lõpus.

DiGAS on Läti pealinnas Riias asuv kahekütuselistele lahendustele keskenduv inseneribüroo. Hetkel arendab DiGas oma kahekütuselist süsteemi NYSMART projekti raames. Projekti rahastamist toetab Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogramm Horisont 2020 toetuslepinguga nr 784620.