Maailma parimad tööandjad on võtnud oma südameasjaks ka õigluse ning mitmekesisuse arendamise. Mida nad teevad ning mida on oma tegevusega saavutanud?

1. Cisco

Cisco on Saksamaal väljatöötanud üheksakuulise programmi "Hüppa". See on mõeldud keskastme naistöötajate arengu ja karjääri toetamiseks. Töötajad õpivad erinevaid juhtimisvaldkonna teemasid nagu näiteks autentne juhtimine, strateegiline mõtlemine ning mõju kasvatamine.

Hüppa-programm on tekkinud Cisco eesmärgist välja töötada teekond naistalentidele tulevasteks tippjuhtideks kasvamiseks. Tänu sellele programmile on naisjuhtide osakaal kasvanud 8%-lt 42%-ni.

2. Hilton

Hilton pühendub mitmekesisuse arendamisele organisatsioonis (see tähendab, et organisatsioonis ei tehta inimestel vahet vanuse, rahvuse, soo vm kriteeriumi põhjal, vaid soodustatakse erinevate töötajate värbamist ja hoidmist). Tippjuhtide boonuse üks osa on seotud juhtimisefektiivsusega ning selle prioriteetseks valdkonnaks on erinevate töötajate mitmekesisuse ja kaasamise arendamine.

Juhte hinnatakse selle põhjal, kuivõrd on nad arendanud kaasavat töökeskkonda ning kuidas nad kujundavad sellist meeskonda, mis vastab sellele, kui erinevad inimesed moodustavad hotelli külastajaskonna.

Juhte mõõdetakse selliste kriteeriumite alusel, nagu näiteks: Kas nad värbavad erinevaid talente? Kas nad loovad keskkonna, kus kõik töötajad tunnevad ennast oodatud ja väärtustatuna? Kas juhid aitavad saavutada hotelli ja organisatsiooni mitmekesisuse eesmärke?

3. Salesforce

Salesforce's usutakse samuti, et mitmekesisus on ärile väga tähtis. Seetõttu algatas ettevõtte kuuekuulise programmi "naised juhtimises", mis on mõeldud kõikide tasandite naistöötajatele.

Iga töötaja saab endale mentorid nii ettevõtte seest kui ka väljast, kes jagavad kogemusi ärimaailmast. Samuti on võimalik osaleda erinevatel juhtimiskoolitustel ja -üritustel.

Salesforce investeerib naistesse ka laiemalt, näiteks mittetulundusorganisatsioonide Iridescent ja Girls Who Code tegevusse, et võimaldada väheste võimalustega naistele paremaid väljavaateid karjääris.
Salesforce 'i töötajad on samuti panustanud nendesse organisatsioonidesse vabatahtlikuna üle 3500 töötunni. Juhtidele aga korraldatakse koolitusi, kuidas märgata ja vähendada alateadlikke eelarvamusi näiteks värbamisel.

4. DHL

DHL väärtustab töötajate tervist ja heaolu. Näiteks Ladina-Ameerikas on ettevõttes programm "Tööks vormi", mis keskendub töötajate vaimse ja füüsilise heaolu parandamisele. Programmi raames rajatakse spordiklubisid, kaalujälgimise gruppe, korraldatakse tervisliku toitumise ja jooga kursuseid.
Töötajatele pakutakse ka võimalusi kaugtööks ning vabu päevi. Organisatsioonis räägitakse ka emotsioonide juhtimisest, hirmudest, finantside juhtimisest ning teistest isiklikest teemadest, et aidata töötajaid nii tööl kui kodus.

5. Mars, Incorporated

Toiduainetetööstuses on alla 25% juhtidest naised, aga Mars on lõhkumas seda klaaslage. Ettevõte on pühendunud naiste koolitamisele ja edutamisele juhtivatele ametikohtadele nii kohalikul kui globaalsel tasandil.
Praeguseks on Marsis naisjuhte ligi kaks korda enam kui toiduainetetööstuses keskmiselt.