Firma on senise Crowdestate ajaloo jooksul võtnud laenu enam kui 10 miljoni euro eest. Kolmandik sellest on tagasi makstud, kuid mitmed laenud on seni läinud varasemate laenude refinantseerimiseks, kirjutab Äripäev. Firma ise loodab taas järje peale saada ning kinnitab, et investorid rahast ilma ie jää.

Crowdestate'i lehel on järgmine teade:

Tingituna ettevõtte majandustegevust negatiivselt mõjutanud välisteguritest (eelkõige kuuseüraski epideemilise leviku piiramiseks toimuva massiivse raiega kaasnenud kuuse saematerjali hinnalangusest) ning jätkuvast käibekapitali nappusest esitas Baltic Forest OÜ eile, 21.10.2019, kohtusse saneerimisavalduse.

Saneerimismenetluse eesmärgiks on võlausaldajate nõuete ajatamine, st jooksvate intressimaksete ajutine peatamine, mis võimaldaks ettevõttel akumuleerida kasumlikuks tootmiseks ja ärimahtude kasvuks vajalikke käibevahendeid.

Saneerimismenetluse eesmärgiks ei ole tagatud võlausaldajate (sh Crowdestate'i investorite) nõuete vähendamine.

Saneerimismenetluse ajal planeerib Baltic Forest OÜ jätkata aktiivset majandustegevust eesmärgiga kustutada võimalikult kiiresti võlausaldajate ees tekkinud kohustused.

Seniste tootmislike ümberkorralduste tulemusena kasutatakse alates augustist tootmise sisendina ainult jämedat männipalki. Kasumi saavutamiseks vajaliku tootmismahuni jõudmiste ainsaks piiranguks on hetkel vaid piisava käibekapitali puudus. Baltic Forest OÜ sõlminud kokkulepped nii toorme varumise kui ka toodangu müügi osas.

Vastavalt kehtivale seadusele määrab kohus Baltic Forest OÜ-le saneerimisnõustaja, kelle ülesandeks on kuni kahe kuu jooksul peale määramist koostada ettevõtte saneerimiskava.

Saneerimiskava kinnitatakse kohtu poolt.

Kuni saneerimiskava kinnitamiseni oleme peatanud järelturul tehtavate tehingute tegemise Baltic Forest OÜ laenulepingutega.

Samuti uuendame lähipäevil meie infosüsteemis kuvatavaid laenude tagasimakseid viisil, mis peegeldab meie tänast arusaama tulevastest intressimaksete ja laenude põhiosade tagasimaksete laekumistest.

Uuendatud tagasimaksegraafikute kohaselt saavad kõikide laenulepingute intressimaksed olema peatatud kuni 30.06.2020. Alates 2020. aasta juulikuust planeerib Baltic Forest OÜ taastada tavapärased intressimaksed 6 kuuks ning seejärel kahekordistada intressimaksed nii, et järgmise 6 kuu jooksul kustutatakse kogu akumuleerunud intressivõlg. Ettevõtte eesmärgiks on tasuda kõik intressid ning kaasatud kapitali põhiosa hiljemalt 30.06.2021.

Uuendame laenude tagasimaksegraafikuid ning taastame laenulepingute võõrandamise võimaluse peale saneerimiskava kohtulikku kinnitamist.

Firmal suur maksuvõlg

E-krediidiinfo andmetel on Baltic Foresti maksuvõlg 146 030 eurot. 2018. aastal oli nende käive 8,17 miljonit eurot (aasta varem 2,47 miljonit) ning kahjum 1,21 miljonit eurot. 2017. aastal oli kahjumiks 688 003 eurot.

Firma omanikeks on Peeter Napitson (66,67%) ja Jaak Napitson (33,33%). Töötajate arv on kasvanud käesoleva aasta septembriks 101 inimeseni.