Eesti saab Hiina liinile nimetada mistahes Euroopa Liidu lennuettevõtja, tulenevalt Euroopa Liidu õiguse põhimõtetest kahepoolsete lepingute sõlmimisel. Lennunduskokkulepe loob sarnased tingimused regulaarlendude pidamiseks nii reisijate- kui kaubavedude osas.

„Viimastel aastatel on tärganud Eesti lennuettevõtjate huvi, ennekõike just kaubalendude viimine rohkematesse sihtkohtadesse Hiinas,“ ütles transpordi asekantsler AhtiKuningas. „Sõlmitud koostöömemorandumiga näitavad mõlemad riigid enda pühendumust ning tahet, et tuua meie ettevõtjatele maailm kätte.“

Allkirjastatud koostöömemorandumi ühe osana uuendati 2000. aastal sõlmitud Eesti ja Hiina valitsustevahelist lennunduskokkulepet. Seni oli võimalik mõlemal riigil nimetada riikidevahelisele liinile vaid ühe kummagi riigi lennuettevõtja ning lennata võis vaid ühte sihtpunkti kummaski riigis. Muudatusega laieneb sihtkohtade arv ning samuti on edaspidi võimalik nimetada liinile rohkem kui üks lennuettevõtja.