Valitsuse algatatud Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduva liiklusseaduse muutmise seaduse kohaselt kehtib Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise puhul Eestisse enne Brexitit alaliselt elama asunud isiku ÜK juhiluba 12 kuud alates lepinguta väljaastumisest või üleminekuperioodi lõpust.

Lisaks kehtib pärast Brexitit Eestis jätkuvalt ka Ühendkuningriigi pädeva asutuse antud liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart.

Hiljemalt aasta möödudes tuleb juhiluba sõiduõiguse säilitamiseks Eesti juhiloa vastu vahetada.

Seaduse sihtrühmaks on potentsiaalselt 1397 kehtivat ID-kaarti omavat Ühendkuningriigi kodanikku.

Seadus jõustub järgmisel päeval pärast ÜK Euroopa Liidust väljaastumist.