Finantsinspektsiooni teatel selgitatakse eraldiseisvas väärteomenetluses välja, kas on sooritatud rahapesu tõkestamise reeglite rikkumist kirjeldavale väärteokoosseisule vastav õigusvastane tegu, kas isik on selle toimepanemises süüdi, kas esinevad väärteomenetluse lõpetamise asjaolud ja muud olulised küsimused.

Koos Eesti finantsinspektsiooniga algatas sarnase väärteomenetluse Rootsis Swedbanki suhtes ka sealne finantsjärelevalve asutus. Tegu on järgmise sammuga sealse finantsinspektsiooni tegevuses, mis puudutavad rahapesu tõkestamise menetlusi panga Baltikumi harudes, kirjutab Rootsi televisiooni uudisteportaal SVT Nyheter.

"Mida me plaanime teha, on analüüsida, kas puudujääkide näol, mida me Swedbanki tegevuses näeme, on tegu reeglite rikkumisega," põhjendas Rootsi finantsinspektsiooni peajurist Per Håkansson.

Just SVT avalikustas selle aasta veebruaris, et läbi Swedbanki Balti filiaalide leidis kümne aasta vältel aset üle 40 miljardi Rootsi krooni küündiv rahapesu. See on viinud nii panga Rootsi kui Eesti juhtide taandumiseni ning pank on kaotanud viimase poole aastaga kolmandiku oma turuväärtusest.

Panga jaoks loogiline asjade käik

"Asjaolu, et Rootsi ja Eesti ametiasutused on otsustanud algatada väärteomenetlused, on käimasolevaid uurimisi arvesse võttes loogiline asjade käik. Swedbank ei spekuleeri võimaliku karistuse teemal," ütles Swedbank AS-i kommunikatsioonijuht Kristiina Herodes.

Ta märkis, et nagu varemgi täheldatud, langevad kahe riigi finantsinspektsioonide peamised tähelepanekud suuresti kokku panga enda järeldustega. "Jätkub töö panga rahapesu tõkestamisega seotud funktsioonide ja protsesside tugevdamiseks ning edusammudest teavitame jooksvalt panga kvartaliaruannete raames," sõnas Herodes.

Tema sõnul annab pank pidevalt ajakohast teavet ka sisejuurdluse käigu kohta ning kvartaliaruannete raames ka informatsiooni panga rahapesuvastase võitlusega seotud funktsioonide ja protsesside täiustamisest.

Samal ajal jätkab siinne finantsinspektsioon Swedbank ASi suhtes ka finantsjärelevalve menetlust. Kui viimase eesmärgiks on isiku käitumise suunamisega hoida finantsstabiilsust, turu läbipaistvust, suunata isikut riskide paremale juhtimisele ja tegevuse seadusega kooskõlla viimisele, siis väärteomenetlus on suunatud karistamisele seaduserikkumiste eest.

Swedbanki ja SEB-i menetlused on eraldiseisvad

Finantsinspektsiooni selgituste kohaselt toimub süüteomenetlus omaette õigusraamis, finantsjärelevalve menetlusega võrreldes täiesti erinevate seaduste alusel. Küll aga rõhutas inspektsioon, et ei vii läbi kriminaalmenetlust, kuna ei ole selline uurimisasutus, kelle pädevuses oleks kriminaalmenetluse algatamine ja läbiviimine.

Finantsinspektsioon teeb Swedbankinga seotud finantsjärelevalve asjas koostööd Rootsi ja Balti riikide finantsinspektsioonidega. See tähendab, et finantsjärelevalve asutused koordineerivad oma tegevust ning jagavad omavahel teavet ning hinnanguid.

Finantsinspektsiooni kavandab menetluse tulemustest teada anda kõige varem järgmise aasta alguses. Rootsi finantsinspektsiooni teates mainitakse veel ära, et sarnane uurimine on parasjagu käimas ka SEB suhtes. Tulemustest lubatakse teada anda järgmise aasta algul.

Küll aga rõhutas Eesti finantsinspektsioon Ärilehele, et SEB Panga osas annab asutus avalikkusele infot siis, kui menetluses on olulisi asjaolusid selgunud. Finantsinspektsioon ei hakka erinevaid menetlusi ajalises raamis võrdlema ja sel teemal spekuleerima, öeldi inspektsiooni pressiosakonnast.

Samas väärib meeldetuletust, et Swedbanki suhtes on nii riigiprokuratuur kui keskkriminaalpolitsei alustanud selle aasta juulis ka kriminaalmenetluse,et uurida aastail 2011-2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku valeandmete esitamist finantsjärelevalveasutustele. Praeguse info alusel võidi Eestit kasutada rahapesuskeemis transiitriigina.

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul tehakse Swedbanki rahapesu uurimisel nii rahvusvahelist kui ka siseriiklikku koostööd. „Uurimisasutused on siiani teinud tööd massandmetega, edastanud õigusabitaotlusi teistesse riikidesse ning teinud tihedat koostööd Finantsinspektsiooniga,“ lisas Nurm. Hetkel ei ole kellelegi kuriteokahtlustust veel esitatud.

Küsimus on vaid trahvi suuruses

Rootsi televisiooni SVT finantskommentaator Johanna Cervenka ütles, et ta pole üllatunud tänases Rootsi finantsinspektsiooni teates.

“Oleks tõeline sensatsioon, kui Rootsi finantsinspektsioon poleks selgunu põhjal algatanud väärteomenetlust,” märkis ta Rootsi väljaandele. “Alternatiiv oleks olnud lõpetada uurimine. Küsimus pole selles, kas Swedbanki trahvitakse, vaid kui suur see trahv saab olema. Kui seda ei tee Rootsi finantsinspektsioon, siis teeb seda USA.“

Swedbanki aktsia langes täna uudise peale ligi neli protsenti, 135,60 Rootsi kroonini.

Vastavalt Rootsi seadustele võib Rootsi finantsinspektsioon trahvida Swedbanki, kusjuures trahvi suurus võib olla väga erinev. See võib ulatuda kümne protsendini panga möödunud aasta tuludest, milleks oli 44,2 miljardit Rootsi krooni ehk trahvisummaks võib olla 4,42 miljardit Rootsi krooni (409,5 miljonit eurot), arvutas Bloomberg. Trahv võib ka ulatuda kuni kahekordse kasumini, mis saadi reeglite rikkumisest või kuni viie miljoni euroni.

„Me teadsime, et see nii läheb,“ kommenteeris Danske Banki pangandusanalüütik Andreas Hakansson Reutersile Swedibanki uurimise minekut uude faasi, mis võib päädida rahatrahviga. „Swedbanki aktsia hinda on selgelt sisse arvestatud suur trahv, kuid kui suur võib olla Rootsis või USAs tehtav trahv, seda me ei tea.“