Energiakontsernis Utilitas alustavad tööd Rene Tammist ja Andrus Zavadskis, kes hakkavad arendama Utilitase tuule- ja päikeseelektri ärisuunda, ütles ettevõte pressiteate vahendusel. Utilitasel on kavas laiendada taastuvenergiaportfelli, seda lisaks seni kontserni põhitegevuseks olevale kaugkütteteenusele ning taastuvelektri tootmisele.

Rene Tammist on olnud varasemalt ametis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrina ning oli enne seda pikalt ka Eesti Taastuvenergia Koja juhataja. Andrus Zavadskis on varem töötanud mullu kevadel Eesti Energia poolt ära ostetud Eesti suurima tuuleenergia ettevõtte Nelja Energia tehnikadirektori ja juhatuse liikmena.

Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 näeb ette, et 80% tarbitavast soojusenergiast ja 50% kogu tarbitavast energiast pärineb taastuvatest allikatest. “Utilitase eesmärgiks on aidata neid riiklikke eesmärke saavutada, seda nii olemasolevates kaugkütte võrgupiirkondades kui ka uute projektide kaudu,” märkis Utilitas energiakontserni juht Priit Koit.

Rene Tammist lisas, et Eesti on koos Euroopa Liiduga seadmas sihiks saavutada sajandi keskpaigaks kliimaneutraalsus. See tähendab korrektuure nii pikaajalistes eesmärkides kui ka meetmes.

“Sedavõrd ambitsioonikas eesmärk tähendab suuri erasektori investeeringuid puhastesse energiaallikatesse. Utilitasel on suutlikkus olla üheks võtmepartneriks kliimaneutraalsuse saavutamiseks vajalike energiaprojektide arendamisel,” märkis ettevõttes tööd alustav Tammist.

Andrus Zavadskise sõnul on kaasaegsed tuule- ja päikeselahendused väga konkurentsivõimelised ja Eesti kui tuuleenergia tootmiseks sobiv maa peab ära kasutama tehnoloogia võimalusi. “Eesti ressurssidega suudame ära rahuldada nii sisenõudluse kui ka olla energiat eksportiv riik,” usub endine Nelja Energia tehnikadirektor.

Priit Koit märkis, et arvestades Eesti taastuvelektri sektoris toimunud konsolideerumisi on oluline, et turul oleks tugevaid ja kompetentseid energiaettevõtteid, kelle jaoks on oluline uute taastuvenergialahenduste rajamine ning Tammist ja Zavadskise liitumine Utilitase meeskonnaga peaks võimaldama neil seda teha.

Utilitas on Eesti energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Utilitase eesmärgiks on keskkonnasäästlik ja efektiivne energiatootmine ning säästliku energiatarbimise edendamine.

Utilitas varustab kaugküttesoojusega 4 870 hoonet, sealhulgas üle 170 000 kodumajapidamist kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas.