Traditsioonilistes organisatsioonides on juhid keskendunud aktsionäride vara maksimeerimisele. Selle saavutamiseks on juhtide peamised rollid planeerija (arendavad välja strateegia ning kujundavad sellest plaani), direktor (määravad vastutaja) ja kontrollija (tagavad, et kõik osalised teevad kõik vajaliku, et plaani ebaõnnestumise võimalus oleks minimaalne).

Tänane keerukas ärikeskkond nõuab aga ka juhtimisele uut lähenemist. See tähendab keskendumist tähenduslike väärtuste loomisele nii aktsionäridele, klientidele, töötajatele, partneritele ning laiemale ühiskonnale. Selles uues avatud süsteemis peavad kõik tundma ennast võitjatena. Vastasel juhul nad lähevad lihtsalt mujale.

Ja juht peab selles süsteemis täitma nelja uut rolli: olema visionäär, arhitekt, coach ja katalüsaator.

Visionäär

Visionäärid loovad selge, inimesi liikuma paneva eesmärgi, mis resoneerub nii organisatsioonis endas kui väljaspool See visioon luuakse organisatsiooni jälgimisel ning töötajate kuulamisel, integreerides teiste nägemusi ja vaateid enda omadega. Visionääridena töötavad juhid meeskondadega, muutmaks visioonid mõõdetavateks tulemusteks, mille suunas töötajad saavad liikuda.

Arhitekt

Selge saavutatava eesmärgiga on liidrid nagu arhitektid. Pelgalt plaanide arendamise asemel võtavad juhid keerulisema rolli, disainides organisatsiooni avatuks ning jõuliseks süsteemiks, mis suudab eesmärgi suunas liikudes planeerida, ellu viia ning lühiajaliste töötsüklite raames ressursse planeerida. Nad toetavad laiemat organisatsiooni keskmest tulenevat süsteemi analüüsimist, mis võimaldab uut lähenemist tootmisele ning ka müügi arendamisele. See eeldab oma aja ära elanud vanadest arusaamadest ning uskumustest lahti laskmist, et oleks võimalik uusi ärivorme ning organisatsioonimudeleid rakendad.

Coach

Kuna inimesed on valmis organisatsiooni eesmärke saavutama, peavad nad arendama ärilist taiplikkust, õppima mõtlema strateegilisemalt ning arendama koostööoskusi. Mõtlemise, teadmiste ning oskuste arendamine muutub kriitiliselt oluliseks ning ka juhid peavad sellele tähelepanu pöörama.

Nad saavad seda teha läbi erinevate formaalsete ning mitteformaalsete õppevõimaluste loomise ning kasutamise propageerimise ning organisatsioonis õppekultuuri arendamise. Nad loovad keskkonna, milles soositakse katsetamist ning riskimist ja kus inimesed julgevad vabalt rääkida nii õnnestumistest kui ebaõnnestumistest. Samuti rakendavad nad organsatsioonis rohkem coachingu- meetodeid ehk küsivad rohkem küsimusi, mitte ei paku lahendusi.

Katalüsaator

Katalüsaatorite ja käivitajatena lisavad juhid organsatsiooni süsteemi energiat. Nad teevad seda neljal põhilisel moel: eemaldavad takistused, et töötajad saaksid oma ideed ellu viia; arendavad organisatsioonisiseseid ühendusi ja sidemeid; aitavad inimestel oma tööülesanded siduda organisatsiooni laiemate eesmärkidega; ning loovad keskkonna, kus inimesed saavad olla nemad ise ning töötada jätkusuutlikult ning neile jagatakse oma töö eest väärilist tunnustust.

Need neli uut rolli üheskoos loovad varasemast erineva ning võimsama liidrirolli. Juhid ning ka nende juhitavad organisatsioonid peavad sellist suhtumist oluliselt efektiivsemaks, sest niimoodi kasutatakse inimeste potentsiaali väärtuste loomiseks maksimaalselt.