Rahvusvahelise värbamisettevõtte ThinkingAhead värbamiskonsultant ja Southwestern Advantage kaudu pikalt müügitööga tegelenud Priit Suitslepp selgitas, et värbamise ja tihti ka hilisema üldise edukuse taga näeb tema kindlat seost välismaal töötamisega. „See ei ole muidugi mingi kindel reegel, aga välismaal töötamise kogemus tõstab edukuse tõenäosust kindlasti," selgitas Suitslepp lisades, et värbaja seisukohast on välismaal töötanud kandidaadil alati paremad võimalused.

„Olen mitu aastat USA-s müügitööd teinud ning Soutwesterni ettevõte koolitab igal aastal sadu tudengeid müügitöö jaoks USA-s ja on selgelt näha, kuidas see kogemus on aidanud inimestel saada edukaks," märkis Suitslepp.

Peep Vain, Jaak Roosaare, Rain Rannu on vaid mõned näited, kes said tõuke aktiivselt ettevõtluses tegutsemiseks just peale USA-s käimise kogemust," lausus Suitslepp. „Muidugi oleksid nad võinud samamood suvel tööd teha kodumaal näiteks ettekandjana, kuid väljakutsuv töö välismaal annab lihtsalt juurde selle väärtusliku läbielamise, mis tuleb kasuks pea igal elualal."

Suitslepp märkis, et küsimus polegi siinjuures otseselt raamatute müümise enda kogemuses, vaid kogu sellega kaasnenud oskustes, maailmavaates, enesekindluses, eesmärkide seadmise oskuses jne.

Välismaal töötamisest saadavad eelised:

Kohanemisvõime. Välismaal töötamine näitab, et inimene suudab võõras keskkonnas hakkama saada ja suudab kohaneda. Enamasti eeldab see ka suuremat julgust, vastutuse võtmise võimet ning meeskonnas töötamise oskust.

Elukogemus. Kõikide muude kogemuste kõrval on väga oluline ka tihti just välismaal saadav enese mõistmise kogemus. Saadakse aru, mida tegelikult elult tahetakse, millised on soovid ja eesmärgid ning seega ei vahetata enam ka nii palju töökohti, et seda õiget leida.

Teine vaatenurk. Ükspuha, kus või millisel alal, välismaal töötamine võimaldab sügavuti tutvuda kohaliku kultuuriga ja avardab tugevalt silmaringi. Lisaks saab näha uusi huvitavaid kohti ning suure väärtusega on ka keelepraktika. Tihti saab välismaalt ka ainest uuteks äriideedeks.

Väärtuslik kogemus ja praktika. Southwesterni näite puhul saab iga tudeng juba enne Ameerikasse sõitu ligi 100 tunni jagu koolitust ja juhendamist, millele lisandub ühe suve jooksul 800 tundi müügipraktikat. Tavatööl kulub sellise kogemuse saamiseks terve aasta. Sarnase koolituse väärtuseks on ligi 2500 eurot.

Kontaktid. Välismaal tööd tehes saab lisaks enda ettevõtte inimestele tuttavaks ka lugematu arvu kohalikega, kes võivad olla kasulikuks kontaktiks kogu eluks.

Teenimine. Kuigi Eesti palgad on tugevalt tõusnud, siis võimaldab välismaal intensiivse töö tegemine siiski märksa suuremat sissetulekut. Kodumaal olles on tavaliselt ka kiusatusi rohkem, kuhu kohe oma teenitud kasum ära kulutada. Näiteks Southwesternis teenib esimest korda USA-s olev tudeng keskmiselt 6200 dollarit, neljanda suve tudeng aga on märksa kogenum ja siis on keskmine ühe suve teenistus juba üle 21 000 dollari.