"Ehitusluba on õigusvastane, kuna see ei arvesta autostumise kasvuga ega taga piirkonna, eriti Laagna tee, Tähesaju tee ja Varraku tänava ristmiku liikluskorralduslike probleemide, sealhulgas parkimisprobleemide lahendamist," märgitakse kohalike elanike poolt Tallinna linnavalitsusele saadetud pöördumises.

Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu kinnitas ERR-ile, et halduskohtusse on tõepoolest esitatud kaebused Tallinna linnaplaneerimise ameti 14. juunil väljastatud ehitusloa tühistamiseks, millega anti luba Tähesaju tee T1, 4 ja 8 ning Laagna tee T6 kinnistutele Lidl kauplusehoone püstitamiseks, sademeveetorustiku, veetorustiku, kanalisatsioonitoru ja sissesõidutee rajamiseks.

"Kaebuse esitasid seal lähedal erinevates kortermajades elavad inimesed, kes tunnevad peamiselt muret liikluskorralduslike probleemide tekkimise pärast," ütles Vilu.

Kaebused esitati erinevate gruppide poolt juulikuu keskel ning kohus võttis kaebused menetlusse ja liitis need ühtseks kohtuasjaks. Samuti anti tähtajad seisukohtade esitamiseks. "Hetkeseisuga ei ole uusi tähtaegu asjas määratud, edasine menetlus peaks selguma lähiajal," märkis Vilu.

Lidl teatas linnavalitsusele ehitustöödega alustamisest 27. augustil.