Karu kirjutas sotsiaalmeediapostituses, et tal on kolm põhjust, miks andis nõusoleku enda kandidatuuri esitamiseks Eesti Vabariigi väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri ametikohale.

"Esiteks usun ma Eesti digivõimekusse ning näeksin hea meelega, et me oleme ka edaspidi selles valdkonnas maailma tippriikide seas. Tean, et meie e-riigi taristu vajab uuendamist ning arendus-, rahastus- ja halduspõhimõtted ülevaatamist. Murekohtade ning parendusvõimaluste leidmisega on tarvis tegeleda, seadmata samal ajal ohtu meie jätkusuutlikkust ning rahvusvahelist mainet.

Teiseks soovin ma panustada Eesti riigi arengusse ning aktiivselt aidata kaasa ülaltoodud eesmärkide saavutamisele, soodustada koostööd era- ning avaliku sektori vahel, toetada meie ettevõtjaid välisturgudele pääsemisel, tuua Eestisse välisinvesteeringud ning arendada kontakte Eesti ja teiste riikide ametkondade vahel nii kogemuste omandamiseks kui teistele meie kogemuste jagamiseks.

Kolmandaks olen ma kindel, et suudan rakendada enda haridust, kontakte ning rahvusvahelist ja Eesti avaliku sektori töökogemust selleks, et väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri rolli edukalt kanda," kirjutas Karu.

Kaimar Karu on IT-sektoris töötanud erinevates rollides – spetsialistist juhini, tarkvara-arendusest teenuste juhtimiseni – üle 20 aasta. Lisaks era- ning avaliku sektori praktilisele kogemusele on ta ka koolitanud ning konsulteerinud mitmeid Eesti riigiasutusi. Karul on teadusmagistrikraad filosoofias Tartu Ülikoolist.

EKRE pressiteate kohaselt on viimased kuus aastat on Karu elanud ja töötanud Londonis, kuhu ta kutsuti juhtima tooteportfelli ja strateegiat Cabinet Office’i ning suurfirma Capita vastloodud ühisettevõttes AXELOS. Viimasel kahel aastal on ta jätkanud rahvusvahelistel konverentsidel esinemist ning parimate praktikate jagamist, kuid igapäevaselt pühendunud strateegilisele konsultatsioonile ning juhtimiskoolitustele.

Varem on ta töötanud ka Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis IT-osakonna juhataja asetäitjana, Rootsi koolitusfirma BiTA Service Management Eesti tütarfirmas tegevjuhina, täitnud juhatuse liikme ning presidendi rolli mittetulundusühingus itSMF Estonia ning konsulteerinud Skype’i teenusehalduse protsesside ja praktikate parendamisel enne ja pärast Microsoftiga ühinemist.

“Usun, et võimalusi Eestile, ehk riigile, kus ma olen omandanud hea hariduse ning oma eduka karjääri aluseks oleva töökogemuse, sellisel tasemel tagasi anda ei tule ette just väga tihti,” põhjendab Kaimar Karu oma otsust võtta vastu väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri ametikoht.

Karu osutab, et igal pool maailmas viiakse tema päritolu kuuldes teema kohe Eesti IT lahendustele.

“Mujal riikides teatakse Eestit kui IT-alaselt võimekat ja eesrindlikku riiki ning selleteemalisi kommentaare on eestlasena rõõm kuulda. Rääkides aga oma Eesti sõprade ja tuttavatega, kes neid digilahendusi arendavad või kasutavad, on selge, et palju tööd on veel teha. Meile pioneeri-staatuse toonud taristu vajab uuendamist, tarkvara arenduse praktikad ülevaatamist, initsiatiivide rahastamise põhimõtted efektiivsemaks muutmist, teenuste kasutajakogemus olulist parandamist,” ütleb Karu.

„Pidevalt arenev digivõimekus, turvaline ärikeskkond ning globaalne tuntus innovatsioonikeskusena aitavad Eesti ettevõtetel leida uusi võimalusi oma toodete ja teenuste ekspordiks,“ usub Karu ning jätkab „Minister ei saa võtta enda kanda tootearendusstrateegiat, kuid ta saab teha tööd selle nimel, et meie ettevõtjatel on piisavalt informatsiooni rahvusvahelise turusituatsiooni kohta, et meie potentsiaalset äripartnerid on teadlikud meist ja meie tugevustest, ning et nad on valmis meid läbirääkimistelaua taha kutsuma.“

“Meil on olemas tugev tehnoloogiline ning mainekujunduslik vundament, millele ehitada. Soovin omalt poolt kaasa aidata sellele, et see, mida me enda kodanikele ning teistele riikidele edaspidi pakkuda saame, vastaks varemloodud kuvandile, ning et Eesti näitaks jätkuvalt eeskuju ning suudaks kanda eduka IT riigi ning usaldusväärse partneri tiitlit.”