16. septembril lõppes kohtumenetlus ASi Eesti Telekom väikeaktsionäride aktsiate sundvõõrandamisel täiendava õiglase hüvitise määramise asjas, kui riigikohus keeldus väikeaktsionäride määruskaebust menetlusse võtmast. Jõustunud kohtuotsuse kohaselt on ASi Eesti Telekom endistel väikeaktsionäridel õigus saada täiendavat hüvitist 0,64 eurot aktsia kohta. Soraineni hinnangul ei taga nimetatud hüvitis endistele Telekomi väikeaktsionäridele tõhusat õiguskaitset, st kohest ja õiglast hüvitist aktsiate sundvõõrandamise eest.

Väikeaktsionärid võitsid kohtumenetluse ning kohus määras kõigile täiendava hüvitise 0,64 eurot aktsia kohta. Vaatamata sellele on Soraineni hinnangul rikutud väikeaktsionäride põhiõigusi. 10 aasta pikkuse kohtumenetluse tulemusena on täiendava hüvitise Sorainenile teadaolevalt kätte saanud vaid 25% aktsionäridest.

Põhiõiguste rikkumisega seoses on võimalik esitada kaebus Euroopa inimõiguste kohtule, mida Sorainen nüüd plaanibki teha. Vastavalt kohtu reeglistikule peab iga isik, kes soovib ühiskaebuse esitamises osaleda, esitama oma kehtivad kontaktandmed ning allkirjastama füüsiliselt kaebuse teksti.

Sorainen kutsub kõiki aktsionäre, kes soovivad osaleda ühiskaebuses Euroopa inimõiguste kohtule, täitma volituse, mis on kättesaadav Soraineni veebilehel, oma kehtivate andmetega ning saatma selle allkirjastatult e-posti aadressile raul.kartsep@sorainen.com. Euroopa inimõiguste kohtule esitatavas ühiskaebuses osalemine ei tekita aktsionäridele mingeid täiendavaid kulusid Soraineni poolt.

Kui kaebuse tekst on koostatud, pöördub advokaadibüroo vastavalt dokumendis esitatud andmetele kõigi kaebajate poole eraldi, et Inimõiguste Kohtu kaebuse lõplik avaldus enne esitamist füüsiliselt allkirjastada.