„Oleme täheldanud, et nii mõnigi kauplus on päeva jooksul korduvalt suletud," seisab müügijuht Minni Nirgi 31. oktoobril saadetud kirjas. „Seetõttu oleme otsustanud, et kauplustel, kus on korraga tööl ainult üks töötaja, on lubatud päeva jooksul kauplus sulgeda maksimaalselt 15 minutiks kahel korral päevas, kuid seda ainult juhul kui keskuse turvatöötaja ei saa kauplust senikaua valvata."

Kirjas seisab ka, et kui müüjal on vaja tualetti minna, siis esmalt tuleb pöörduda turvatöötaja poole. E-maili lõppu on lisatud, et alates 1. novembrist hakkab T1 meeskond avamisaegadest kinnipidamist kontrollima.

T1 keskuse juht Allan Remmelkoor ütles, et see küsimus on aastate jooksul olnud üleval paljudes kaubanduskeskustes. Tema sõnul kaupluste sulgemist ei keelata, aga selle osas peavad olema selged kokkulepped.

Küsimusele, kas üürnikele saadetud kirja on tinginud oodatust väiksem külastajate arv, vastas Remmelkoor: „See ei ole siin peamine küsimus. Nagu ütlesin, see on [kaubanduskeskustes] olnud tavapärane teema kogu aeg."

Ülemiste keskuse juhi Guido Pärnitsa sõnul kehtib ka neil sarnane reegel ning kauplused võivad suletud olla kas kolm korda kümme või kaks kord 15 minutit päevas. „Jah, me jälgime seda. Meil tulevad suletud olemise raportid iga päev ja kui mõni kauplus neid aegu pidevalt ületab, siis räägime nendega. Neid olukordi on väga harva olnud," märkis ta.

Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel ütles, et see ei ole kooskõlas töölepingu seaduse eesmärgiga, mis räägib katkematust 30-minutilisest puhkeajast ja selle võimaldamisest

Töölepinguseaduse paragrahv 47 lõige 2 kohaselt on tööandjal kohustus korraldada tööd selliselt, et töötajale oleks tagatud iga kuue tunni töötamise kohta vähemalt 30 minutit puhkamiseks ja einestamiseks ehk tööpäevasisene vaheaeg.

Nii Remmelkoor kui Pärnits ütlesid, et mis puudutab töötajate tööaega, siis selle organiseerimine on kaupluste endi rida, mitte kaubanduskeskuse ülesanne.

„Kaubanduskeskusel on rendisuhe kauplusega. Me ei kontrolli ega säti seda, kuidas töötajad töötavad. Nad võivad töötada vahetustega. Meie ei saa kontrollida, kuidas nad oma kauplust mehitavad. Me tahame, et kauplus oleks lahti ja mitte sellepärast, et töötajaid orjata, vaid selleks, et inimesed, kes tulevad keskusesse, leiavad sealt avatud kauplused," selgitas Pärnits ja lisas, et keskus ei saa aidata kui kaupluse omanik suuda poodi kahe töötajaga või mitmes vahetuses tööle panna.

Remmelkoor lisas, et leidub ka kaubanduskeskusi, kus poed peavad olema kogu aeg avatud. Tema sõnul on kaupluse lühiajaline sulgemine pigem keskuse vastutulek poodidele, et nad saaksid vajadusel väiksema arvu müüjatega tegutseda.