Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles riigikogu liikme Signe Riisalo kirjalikule küsimusele saadetud vastuses, et mullu teenis pensioni või pensioni ja töötasuna kokku aastas üle 6000 euro ligi 100 000 pensionäri ehk 28 protsenti kõigist pensionäridest. Maksustatud oli neist 53 000 pensionäri pension.

Tänavu on eeldatavalt maksustatud 105 600 pensionäri pension ehk 31,5 protsendil kõigist pensionäridest. Üle 6000 euro aastas saavad pensioni või pensioni koos töötasuga 137 000 pensionäri.

"Seitsmeeurone pensionitõus ei mõjuta 2019. aasta sissetuleku suurust, kuna pensionide baasosa tõstetakse seitsme euro võrra alates 2020. aasta 1. aprillist," selgitas Kiik.

Tuleval aastal kasvab nende pensionäride hulk, kellel tuleb tulumaksu maksta, mõjuanalüüsi kohaselt veelgi suuremaks: eeldatavalt arvestatakse tulumaksu 184 000 pensionäri pensionilt ehk 55 protsendilt kõigist pensionäridest. Üle 6000-eurose pensionist või pensionist ja töötasust koosneva aastasissetulekuga on selleks ajaks juba ligi 205 000 pensionäri.

Juhul kui erakorralist pensionitõusu poleks tehtud, oleks Kiige sõnul järgmisel aastal tulumaksu tulnud maksta 174 000 pensionäril.

Kiik tõi eraldi välja ka erinevat pensioniliiki saavate isikute andmed. Näiteks vanaduspensioni saajaist 172 000 saavad tänavu kuni 6000 eurot, 101 000 aga üle 6000 euro aastas. Tuleval aastal väheneb alla 6000-eurose sissetulekuga vanaduspensionäride arv 95 000 inimeseni ning 178 000 pensionäri aastane pensionisumma küündib juba üle 6000 euro. Selles arvestuses kajastub ka erakorraline pensionitõus.