Sotsiaalministeerium tegi rahandusministeeriumile kolmapäeval saadetud kirjas hulga ettepanekuid, millega pensionireformi eelnõu täiendada.

Ministeeriumi hinnangul peaks inimene teisest sambast lahkumise avaldust esitades teadma, kui suur on tema tulumaksukohustus ja fonditasu suurus, lisaks peaks olema ära näidatud, millal saab ta uuesti teise sambaga liituda.

"Enne avalduse esitamist võiks inimene saada teise samba alast nõustamist ja ta peaks saama infot, milline on tema eeldatav tulevane vanaduspension teise sambaga ja ilma (näiteks lihtsalt kasutatava kalkulaatori abil)," pani ministeerium ette.

Veel ühe kitsaskohana tõi Kiik välja, et sotsiaalmaksuseaduse kohaselt on see maks rahaline kohustustis, mis on maksumaksjale pandud pensionikindlustuseks ja ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks. Kogumispensionist kolmandiku moodustab inimese enda panus ning kaks kolmandikku riigi poolt sotsiaalmaksu arvelt lisatav osa.

"Sotsiaalmaks on ette nähtud üksnes pensionikindlustuse ja ravikindlustusega seotud kulutusteks. Kooskõlastamisel oleva eelnõuga võimaldatakse inimestel kasutada riigi poolt sotsiaalmaksu arvelt panustatavat osa ka teistel eesmärkidel," tõdes sotsiaalminister.

Seetõttu tegigi ministeerium ettepaneku muuta eelnõu nii, et enne pensioniiga saaks teisest sambast välja võtta kuni kolmandiku kogutud varast, ülejäänud kaks kolmandikku saaks aga suunata pensioni investeerimiskontole või jätta senisesse pensionifondi.

Loe piekmalt ERRist.