„Täna saab pensionär, kes lisaks Eestile saab vähemalt 75% oma pensionist mõnest välisriigist, kasutada Eestis maksuvaba tulu ainult proportsionaalsele osale oma sissetulekust, siis edaspidi arvestatakse seda tema kogutulu ulatuses,“ selgitas rahandusminister Martin Helme.
„Pensionärid saavad sellest rahalise võidu. Arvestada tuleb aga, et pensionäri kogutulust lähtuv maksuvaba tulu vähendamine jääb sellisel juhul kehtima,“ lisas Helme.

Kui Eesti pensionär saab aastas näiteks 6000 eurot pensioni Eestist ning 18 000 eurot pensioni Soomest ehk 75% maksustatavast tulust on teenitud välisriigis ja 25% Eestis, siis kehtiva seaduse alusel saab ta teha 25% mahaarvamistest Eestis ehk tema maksuvaba tulu oleks aastas 167 eurot. Muudatuse tagajärjel kasvab see antud näite puhul 667 euroni. Seda võimalust saab kasutama hakata järgmisest aastast.

Lisaks sätestatakse eelnõuga veel rida maksusoodustusi Eesti inimestele. Täiendav maksuvaba tulu lapse eest suureneb alates kolmandast lapsest 100 euro võrra kuus. Täiendav maksuvaba tulu lapse eest ei vähene, kui laps saab toitjakaotuspensioni või rahvapensioni toitja kaotuse korral.

Aasta viimases kvartalis sünnitus-, lapsendus- või koondamishüvitise saanutele tekib võimalus osa hüvitisest maksustamise mõttes uude aastasse kanda, et mitte kaotada jooksva aasta maksuvaba tulu arvestuses. „Senine olukord ei olnud aasta lõpus sünnitajate suhtes õiglane. Lapseootel naised peaksid saama keskenduda enda ja lapse heaolule, mitte muretsema suurema maksukoormuse pärast,“ ütles minister Helme. „Seetõttu andsin ministeeriumi ametnike ülesande leida koostöös maksuametiga lahendus, mis tagaks sünnitajate võrdse kohtlemise. See lahendus on nüüd leitud ja saab lähiajal ka seadustatud.“

Riigieelarvest makstavale lasterikaste perede kodutoetusele ja väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetusele kehtestatakse tulumaksuvabastus.