Liidu juhatuse esimees Mart Jesse kirjutas rahandusministeeriumile saadetud arvamuses pensionireformi eelnõu kohta, et ettevalmistatud eelnõu on otseses vastuolus põhiseadusega, muudatuste ettevalmistamisega on rikutud hea õigusloome kõige elementaarsemaid sätteid ning muudatuse tulemusel saaks kogumispensioni süsteemist arusaamatu eesmärgiga muu finantsteenus.

Seaduseelnõust ega seletuskirjast ei ilmne Jesse sõnul probleemid, mida eelnõuga soovitakse lahendada, eesmärgid, mida soovitakse saavutada, ega ka see, kuidas kavatsetakse rahvastiku vananemise juures pensionisüsteemi kestlikkus tagada.

"Meile teadaolevalt põhineb muudatus mitte analüüsil, vaid poliitilisel fraseoloogial ja koalitsioonilepingul. Levitatava ideoloogia kohaselt on inimene ratsionaalne, ta tuleb raha pensionipõlve planeerimise ja selle tarbeks raha investeerimisega toime iseseisvalt ning ei vaja riigi poolt pealesunnitud lisamehhanisme," sõnas Jesse.

Kindlustusseltside liidu teatel ei toeta sellist lähenemist ei rahvusvahelised uuringud ega ka rahandusministeeriumi tehtud uuringud, pigem vastupidi. Demograafilised protsessid toovad koosmõjus kohustusliku säästmise kaotamisega kaasa tulevikus väiksemad pensionid, maksukoormuse tõusu ning riigi ja rahva rahalised raskused.

"Käesoleval juhul planeerib rahandusministeerium kui riigi rahanduse, sealhulgas pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse eest vastutav ministeerium maksta sotsiaalmaksu arvelt pensionite maksmiseks kogutud vahendid välja tööeas inimestele, võimaldades otseselt mitteeesmärgipärast maksuraha kasutamist ja vahendite väljaviimist pensionikindlustuse süsteemist," ütles Jesse. "Antud muudatus kätkeb kõigele lisaks ka ebavõrdset kohtlemist inimestega, kes ei ole kohustusliku kogumispensioniga liitunud."