Paljudele autoomanikele on oluline kindlustada auto lemmikloomade ja/või väikelaste poolt mittekavatsetud auto välis- või sisepinda kahjustavate väiksemat sorti auto sisemuse või välispinna rikkumise vastu.

Gjensidige noorem sõidukite kindlustuse toote- ja riskijuht Magnus Kriki sõnul loetakse võõra lapse poolt sõidukile tekitatud kahju kindlustusjuhtumiks, mille hüvitamisel arvestatakse kahjusummast maha omavastutuse osa. „Sellisel juhul on kindlustusseltsil õigus regressida kahju põhjustanud lapse vanemaid. Kindlustusvõtja enda laps loetakse üldtingimuste kohaselt üldjuhul kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikuks ja siin lähtutakse kahjude hüvitamisel konkreetse juhtumiga seotud asjaoludest.”

PZU Kindlustuse sõidukikindlustuse tootejuht Claude Kaasiku sõnul lemmikloomade poolt tekitatud kahjud nende kindlustuse poolt hüvitamisele ei kuulu, küll aga kuuluvad hüvitamisele väikelaste poolt tekitatud kahjud.

Mida näiteks teha siis, kui laps võtab kätte kriidi ja joonistab täis mõlemad sõiduki küljed, sh. kapoti ja pagasniku, mille käigus tekivad sõidukile välised kriimustused. „Paraku ei kuulu selline kahju Gjensidige tingimuste kohaselt hüvitamisele, sest vastavalt üldtingimustele on äkiline ja ettenägematu sündmus selline sündmus, mis toimub äkki ja kiiresti, ning mille toimumist või millest tingitud kahju ei saa kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik mõjutada, ette näha, vähendada ega ära hoida.”

”Gjensidige kaskokindlustuse tingimuste kohaselt ei kuulu hüvitamisele looma või linnu poolt sõiduki salongile tekitatud kahju. Kui aga näiteks juhtub olukord, kus pere lemmik kogemata mänguhoos vigastab sõidukit väliselt, siis kuulub selline kahju hüvitamisele.”

Juhtumipõhine lähenemine

Kuna laste ja loomadega seotud juhtumid on omavahel väga erinevad, käsitletakse neid ka individuaalselt. Kriki sõnul on oluline välja selgitada, kahju juhtumise põhjus ja viis, ehk kas tegu oligi puhtalt õnnetusjuhtumiga või oli kahju tingitud raskest hooletusest või isegi taotluslik. „Siinkohal ei saa paraku must-valgelt välja tuua fakti, et kindlustusvõtja enda lapse põhjustatud kahjud kuuluvad või ei kuulu hüvitamisele.”

On ka esinenud juhuseid, kus olukord tingimuste järgi hüvitamisele ei kuulu, kuid sellegi poolest on kliendile vastu tundud ja kahju hüvitatud.

”Näitena saan siinkohal välja tuua sõidukisse tunginud roti, kes otsustas sinna elama jääda ja sõiduki istmesse endale pesa teha. Kuna roti poolt tehtud kahju oli silmnähtavalt tõendatav, siis sai see juhtum hüvitatud. Kahjuks esineb ka olukordi, kus süü aetakse laste või lemmikloomade kaela eesmärgiga mõjutada kindlustusseltsi kahju hüvitamisel.”

Vastutus laste ja lemmikloomadega liiklemisel

Ilmselgelt nõuab nii laste kui lemmikloomadega liiklemine suuremat valvsust ning arvestamist tõsiasjaga, et sõiduki detailid ja sisustus kuluvad kiiremini. Selles osas on autoomalikul või kasutajal võimalik palju ise ära teha juba lihtsaid ettevaatusabinõusid järgides.

„Lapsi ja loomi ei tohiks kunagi jätta järelevalveta autosse! Lapsed ei peaks turvatoolides sööma ja jooma sõidu ajal. Selleks tuleb leida võimalus peatumiseks. Lastele tuleb õpetada, et ei tohi sõidukit näiteks kividega või lumelabidaga kraapida. Loomade puhul tuleb kindlasti neid transportida vastavas puuris ja mitte mingil juhul süles. Suured koerad peavad olema vastavate rihmadega tagaistme turvavöödes või universaalis võre taga ja kinnitatult. Samuti on olemas lemmikloomade tarbeks müügil palju sõiduki interjööri kaitsvat varustust. Paljudel sõiduki markidel on lisavarustusena saadaval nt pagasiruumi põrandakaitse, mille saab lahti tõmmata üle tagumise stange. See kaitseb värvi kahjustumise eest, kui koer sõidukist välja/sisse liigub” rõhutab Claude Kaasik.

Magnus Kriki sõnul tasuks kaaluda ka sõidukis strateegilistesse kohtadesse (lävepakud, tagastange, küljepeeglid, ukselingi alused, jms) kaitsekilede paigaldamist, mis takistavad esemete kiiremat kulumist.

Kulumine ei ole ootamatu

Kriki sõnul ei kuulu auto pinna või osade kulumine oma olemuselt kindlustuskaitse alla, sest tegemist ei ole ootamatu ja ettenägematu sündmusega. Kulumise puhul on tegemist pikemaajalise protsessiga ja see on täiesti normaalne, et aja jooksul asjad kuluvad.

Sama rõhutab ka Claude Kaasik, et kulumine ei ole võrdsustatav kindlustusjuhtumiga ning selle vältimiseks on võimalik palju eelnevalt ise ära teha.

Auto kindlustamisel arvesta oma vajadustega

Nii Kriki kui Kaasiku sõnul tuleb auto kindlustamisel lähtuda eelkõige vajadusest, mille vastu kindlustuskaitset soovitakse ja seejärel võiks lisada muud asjaolud sh. kindlustusmakse suurus. Üldiselt pakuvad kõik kindlustused erinevaid võimalusi vastavalt vajadustele ja eelistustele.

”Kui lähtuda ainult kindlustusmakse suurusest, siis võib juhtuda, et teatud kahjud ei kuulu üldsegi hüvitamisele ning sõlmitud kindlustus kaotab olemuselt oma eesmärgi,” toonitab Krik.