Välja lastakse kuni 32 180 155 uut lihtaktsiat arvestusliku väärtusega 0,6814546 eurot aktsiast.

Aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse määravad panga juhatus ja nõukogu.

Senised aktsionärid ei oma eelismärkimisõigust. Aktsiaid saavad märkida Balti väikeinvestorid. Lisaks saavad valitud Euroopa Majanduspiirkonna institutsionaalsed investorid suunatud mitteavaliku pakkumise raames aktsiaid osta.

Aktsiad lastakse välja ülekursiga 0,4685454 kuni 0,7685454 eurot aktsia kohta, mis teeks aktsia hinnaks 1,15 kuni 1,45 eurot tükist.

Aktsiate lõpliku väljalaskehinna vahemiku aktsiate avaliku pakkumise prospekti jaoks (sealhulgas aktsiate väljalaskel rakendatava lõpliku ülekursi suuruse) määrab Coop Panga nõukogu pärast pakkumise raames institutsionaalsetele investoritele suunatud nõudluse väljaselgitamise protsessi lõppu. Ülekursi suurus ei ole ühelgi juhul väiksem kui eelpool nimetatud ülekursi alampiir, kuid võib sõltuvalt nõudlusest ja muudest asjaoludest olla määratud suuremas summas.

Enne aktsiapakkumise algust peab prospekti kinnitama finantsinspektsioon ning börs andma tingimusliku hinnangu, kas aktsia võtta kauplemisele või mitte.

Coop Pank soovib kasutada börsilt kaasatud lisakapitali panga kasvustrateegia rahastamiseks. Coop Panga nõukogu andis juhatusele ülesande käivitada panga aktsiate avalikku noteerimist ettevalmistavad tegevused tänavu mai lõpus. Eesmärgiks seati Coop Panga aktsiate esmane avalik pakkumine 2019. aasta viimases kvartalis. Coop Pank valis IPO läbiviimise finantsnõustajaks LHV, õigusnõustajaks advokaadibüroo Ellex Raidla ja kommunikatsiooninõustajaks PR-firma Agenda PR.