Eelmise aasta septembris otsustasid hoonete insenerivõrkude projekteerimise ning paigaldusega tegelevad firmad katsetada töökorraldusega, kus varasema kella 8-17 tööpäeva asemel oli töötajatel kella 9-16 tööpäev. Töötasu jäi inimestel samaks.

Valandinise ja Engineeri esindaja Juri Lanetski kinnitab, et firma plaanib tasapisi ööpäeva pikkust veelgi lühendada. „Tööpäeva lühendamine kella 9-16ni on end enam kui 100% õigustanud. Meie kasum suurenes, töötajad on õnnelikumad. Märtsis plaanisime tööpäeva veelgi lühendada, aga me ei teinud seda, sest töötajad ise ütlesid, et ei ole selleks valmis,“ rääkis ta. Seejuures oli ettevõtte juhtkond tööpäeva lühendamiseks valmis, kuid keskastmejuhid olid kahtlevad.

Valandinis töötab seitse inimest ja Engineeris 16, Keskmine palk on Valandinis 1455 eurot ja Engineeris 1564 eurot.

Lanetski selgitas, et tegemist on väikeste firmadega ning inimesed on harjunud omavahel suhtlema. Nii peab ta võimalikuks, et tööpäeva 4 tunni peale kärpimisel ei oleks ehk inimestel midagi teha.
Ettevõtetes saavad töötajad endale ise graafiku koostada. Näiteks töötab Engineeris osa töötajaid kella 7-14ni, teised 9-16. Valandinises töötvad ühed kella 9st, kuid juhtub, et keegi töötab ka kella 13-19ni.

Lanetski on veendunud, et sellisele töökorraldusele peaksid üle minema kõik ettevõtted. Nende eesmärk on edaspidi üle minna 4-tunnisele tööpäevale.

Luminori vanemökonomist Zygimantas Mauricas lausus, et nõustub sellega, et tööpäeva pikkust tuleb lühendada, kuid sammu peaksid ette võtma kõik riigid, et konkurentsivõime ei kannataks. Ta tõi näiteks Prantsusmaa, kus töönädal lühendati 35 tunnile, kuid hiljem sellest loobuti, sest ettevõtete konkurentsivõime langes.

Mauricase sõnul oleks Leedule parim paindliku tööpäeva variant, kus oleks võimalik külastada erinevaid kursusi, tõsta kvalifikatsiooni. Just selline võimalus oleks analüütiku sõnutsi ka töötajatele huvipakkuv. „Vaja on paindlikkust, usaldust, et paindlikkus ei oleks töötajate ära kasutamiseks,“ lausus Mauricas.

Ta lisas, et ei saa üheselt väita, et tööpäeva lühendamine suurendab tootlikkust, kuid selline mulje siiski jääb. Sestap on oodata sellekohaseid arutelusid, kuid kiiret otsust selles osas ei ole tule.