Uue fondi eesmärk on teha 8-10 platvormiinvesteeringut Baltikumi ja Põhjamaade ettevõtetesse. Ühe investeeringu koguväärtus on planeeritud vahemikku 10-50 miljonit eurot, fondi poolt tehtav omakapitali investeering vahemikku 10-20 miljonit eurot.

BaltCapi juhtivpartner Martin Kõdar rõhutas, et uus fond laiendab BaltCapi sihtturge. „Lisaks Baltikumile, mis on seni olnud meie äri põhifookuseks, keskendub uus fond ka Soome ja Rootsi ettevõtetele, mis on seotud Baltikumiga. Põhja- ja Baltimaade majandused on järjest enam lõimumas ning moodustamas ühtset terviklikku turgu – uus Põhjala, kus on avaramad ärivõimalused. BPEF III panustabki äritegevuse edasisele integratsioonile uues Põhjalas, ” selgitas Kõdar.

Fondi investorite hulka kuuluvad Euroopa Investeerimisfond (EIF), mis investeerib osaliselt läbi II Balti Innovatsioonifondi (Eesti, Läti ja Leedu vabariikide ning EIFi koostöös loodud algatus), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), Põhjamaade Keskkonnafinantseerimise Korporatsioon (NEFCO), LHV pensionifondid, SEB pensionifondid Eestis, Lätis ja Leedus, fondi-fonde haldav eQ Asset Management ja ka perefondid. „Hindame kõrgelt pikaajaliste tuumikinvestorite usaldust meie meeskonna ja strateegia suhtes. Fondi plaanitud suuruse ületamine juba esimesel märkimisel on nii meie kui kogu siinse piirkonna jaoks märkimisväärne saavutus,” lisas Kõdar.
EIFi tegevjuht Pier Luigi Gilibert sõnas, et investeering BaltCapi uude fondi annab tunnistust pikaajalisest edukast koostööst. “Lisaks on see esimene investeering II Baltimaade Innovatsioonifondist. Tegu on Baltikumi ülese ühisalgatusega, arendamaks siinset era- ja riskikapitaliturgu,” selgitas ta.

EBRD esindaja Charlotte Ruhe ütles, et BaltCapi uude fondi investeerimine kattub EBRD prioriteetidega Baltikumis. „Toetame omakapitali ja sellega sarnaste instrumentide kättesaadavuse suurendamist erinevates arenguetappides ettevõtetele ning tugevama ja jätkusuutlikuma erakapitali sektori arengut. Kuna omakapitali investeeringute kaasamine on ettevõtete jaoks sageli keeruline, hindame BaltCapi rolli omakapitali pakkumisel . Uue fondi loomisega jätkab BaltCap juba sisse töötatud tegevussuunda,” ütles ta.
„SEB pensionifondid näevad börsivälistes ettevõtetes head kasvupotentsiaali. Pensionifondide seos kohaliku majandusega aitab muuhulgas olla konkurentsivõimeline kohaliku inflatsiooni suhtes. Pidime siiski esialgu kavandatud investeeringu suurust vähendama, sest poliitilised tõmbetuuled ja teadmatus pensioniraha väljamaksmise reformi ümber sunnivad fonde piirama vähem likviidsete investeeringute osakaalu, ”sõnas samuti fondi investeerinud SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev.

NEFCO finantsjuht Thor Thorsteinsson tõstis esile rohelise suunitlusega investeeringuid, mis fondil kavas on. „Meil on väga hea meel jätkata koostööd BaltCapiga ja investeerida juba teist korda nende Baltikumi ülesesse fondi. NEFCO osalus fondis suurendab märkimisväärselt meie investeeringuid positiivse keskkonnamõjuga ettevõtetesse. Investeeringuga aitame kaasa taaskasutusele, samuti energiatõhususe ja keskkonnasäästliku transpordi arengule, ” ütles ta.

Uue Põhjala mõiste hõlmab traditsioonilisi Põhjamaid – Norrat, Rootsit, Soomet, Taanit ja Islandit – ning Balti riike Eestit, Lätit ja Leedut. Need riigid moodustavad ühiselt mitmekesise dünaamiliselt kasvava tehnoloogiapõhise ärikeskkonna, mis loob sünergiat ning avab osapooltele uuenduslikke ärivõimalusi.