Vilja Kiisler tõdes, et Kontrollikoja liikme brutopalk oli Kersti Kaljulaiu aegadel ümmarguselt 20 000 eurot pluss umbes 10 000 lisatasude ja hüvitistena. Parts vastas, et need numbrid ei ole tõesed. „Me oleme samal tasemel kui Euroopa Komisjoni volinikud, meie auditeeritavad,“ lausus ta.

Euroopa Kontrollikoja kodulehe andmetel on kontrollikoja liikme kuupalk 21 837 eurot.

Kodulehel seisab, et põhipalgale võivad vastavalt personalieeskirjades sätestatud tingimustele lisanduda teatavad toetused, mida makstakse lähtuvalt isiklikust olukorrast ja leibkonna suurusest.

Varem on Ärileht kirjutanud, et palk ei ole Euroopa Kontrollikoja liikmel veel ainuke sissetulek, kuna leidub hulgaliselt muid lisatasusid ning soodustusi, mis selle ametiga kaasneb. Näiteks makstakse lisaks 15 protsenti põhipalgast selle eest, kui kontrollikoja liige kolib Luksemburgi, kus kontrollikoda füüsiliselt asub.
Kui kontrollikoja liikmel peaks olema lapsi, siis ka nende pealt makstakse lisaraha, mis kasvab kui laps saab kooliealiseks ning veelgi suuremaks kui laps õpib mujal kui Luksemburgis.
Luksemburgi kolivale kontrollikoja liikmele on ette nähtud ka umbes 40 000 eurot esmaste kolimiskulude katmiseks. Sinna hulka kuulub ka näiteks pereliikmete reisi- ning kolimiskulud. Pärast ametiaja lõppemist makstakse umbes 20 000 eurot, et katta kodumaale tagasikolimise kulud.

Juhan Parts on Euroopa Kontrollikoja liige alates 1. jaanuarist 2017. Tema tööleping kestab 31. detsembrini 2022.