Kosmoseteemaline elamuspark peaks kerkima Põltsamaa Felixi tehase territooriumile vana katlamaja asemele.

2017. aasta kevadel käisid Kosmopargi arendajad välja, et see võiks valmida 2018. aasta lõpuks. Mullu räägiti 2019. aasta sügisest ja sellest, et tööd algavad tänavu aprillis. Ka veel aprillis seisis projekti kodulehel avamisajana sügis 2019. Nüüd on veebilehel tähtajaks märgitud 2021. aasta kevad.

EAS otsustas 5,2 miljonit eurot maksvat projekti toetada umbes 2,4 miljoniga. Hetkel on EAS taotlejale aruandluse põhjal välja maksnud 54 275,66 eurot projekti ettevalmistamisega seotud kulusid. Kui kaugel on Kosmopargi ehitus? Vana katlamaja seisab endiselt Felixi kõrval.

„Toetusotsuse kohaselt peaks projekt valmima käesoleva aasta lõpuks, kuid projekti elluviimist on takistanud ettevõtte poolt vajaliku omafinantseeringu leidmine. Projekti elluviimise ajagraafikut on võimalik muuta, kuid selle eelduseks on samuti puuduva omafinantseeringu leidmine," ütles EAS-i toetuste keskuse juht Monica Hankov. Ta lisas, et kui projekti elluviimine ei osutu võimalikuks, tuleb toetus EAS-ile tagasi maksta.

Elamusparki rajab Lättemäele kuuluv ettevõte Kosmopark OÜ, mis oli mullu 37 000 euroga kahjumis. Praegu on firmal üks maksehäire ja 2000-eurone maksuvõlg.

Lättemägi Ärilehe kommentaaripalvele ei vastanud.