„Ärimudelid on muutunud ja staatilisest andmete sisestajast või esitajast on saanud juhi nõustaja," rääkis Rinne, lisades, et tänapäevane juht vajab ja ka oskab tarbida dünaamilist infot, seega peab andmetöötluse automatiseerimise abil tagama, et raamatupidaja ressurssi saaks andmete sisestamise asemel kasutada hoopis nende asjatundlikuks tõlgendamiseks. "Minu kogemuse põhjal on paljud raamatupidajad ning finantsjuhid juba täna tippjuhtide jaoks hindamatu väärtusega nõustajad,“ sõnas Rinne.

Mahupõhise kindlustusvahenduse platvormi Cachet kaasasutaja ja tegevjuht Hedi Mardisoo lisas, et tema kui nn uue majanduse ettevõtja näeb ka finantsjuhi rolli täiesti uuena. „Tegevjuhina teen äri ja toote arendamisel tihedalt koostööd finantsjuhiga, kelle roll on sisuliselt aidata ehitada finantsprotsess üles sellisena, et tema ja raamatupidaja roll ettevõtte igapäevatöös oleks minimaalne. Kõik, mis võimalik, on mõistlik kohe automatiseerida, see on uue toote ehitamisel selgelt lihtsam kui vana mudeli muutmisel. Selle tulemusena on meie ettevõtte finantsinimeste roll järjest enam nõustav ning liigub rohkem andmeanalüütiku profiili suunas,“ sõnas Mardisoo.

Tegutsedes jagamismajanduse kindlustusvaldkonnas leian, et üheks kiiduväärt riigi initsiatiiviks on ettevõtluskonto, kuigi lahenduse ja motivatsiooni kallal saab veel tööd
teha, et sihtgrupp selle laialdasemalt omaks võtaks. Samm õiges suunas igatahes,“ lisas ta.

Andrus Aaslaid, kes veab PwC Eesti intelligentsete tehnoloogiate valdkonda, näeb oma töös igapäevaselt, et AI ehk tehisintellekt on sageli mingi müstifitseeritud kuju, keda ehk liigselt kardetakse.

„AI´le tuleks öelda, millised on kasutatavad andmed, püstitada hüpotees, sisestada nn treeningprogramm ning koolitada teda, kuidas tegutseda siis, kui andmed muutuvad. Olen tugevalt seda usku, et turg hakkab muutuma siis, kui keegi teed näitab ehk et kui turul on keegi, kes on oma andmeanalüüsis teistest tunduvalt efektiivsem. Ühel hetkel ei saa enam inimestega masina vastu, sest kiirus saab määravaks. Me lihtsalt pole mingil hetkel võimelised tegema oma ärianalüüsi ja -otsuseid nii kiiresti, kui see võiks vajalik olla,“ usub Aaslaid, kuid kinnitas, et temagi näeb seeläbi vaid raamatupidaja ning finantsjuhi töö põnevamaks muutumist. „Tuleviku finantsinimene on osaliselt ka IT-inimene, see on selge,“ võttis Aaslaid teema kokku.