Eelmisel aastal tuli Euroopa Komisjonil korrigeerida 30 eurorahadega seotud rahastusprogrammi, kaheksa neist olid Ungaris, kirjutab Reuters. Nüüd on Ungari valitsus nõustunud 10%-lise finantskorrektsiooniga, mis tähendab, et riik võib ilma jääda 500 miljardi forintist ehk 1,5 miljardist eurost.

See samm tuleb pärast Ungari peaministri Viktor Orbani ja Euroopa Liidu pikki vaidlusi Ungari eurorahade kasutuse üle. Karistuse täpsed detailid pani paika Euroopa naabruspoliitika ja läbirääkimiste voliniku poliitikameeskond, kes tutvustas neid esmaspäeval europarlamendi eelarvekomisjoni ees.

Pärast komitee istungit pandi dokument üles ka eelarvekomisjoni kodulehele. Sellest ilmneb, et Ungari on nõustunud neile plaanitud eurorahade vähendamisega 10% võrra. Tegu on eurorahade osakaaluga, mis on Euroopa Komisjoni hinnangul käimasoleval, 2014-2020 rahastusperioodil Ungaris vääralt kasutatud.

Ungari parempoolsel peaministril Viktor Orbanil on olnud korduvaid kokkupõrkeid nii EL-i insitutsioonide kui teiste liikmeriikidega nii õigusriigi põhimõtete eiramise kui ka riigile eraldatud eurorahade mitteotstarbelise kasutuse pärast. Orban on kõiki Ungarile esitatud etteheiteid tõrjunud, naerdes seejuures välja ka EL-i soovi siduda neile eraldatavad summad õigusriigi reeglite järgimisega.

2018. aastal Euroopa Komisjoni poolt läbi viidud auditi kohaselt olid aga kaheksa 30-st EL-i rahastusprogrammist, mille mahtu tuli hakata kärpima, seotud Ungariga. Komisjon märkis veel, et Ungaril olid mullu kõigi EL-i liikmesriikide seas kõige nõrgemad raha jagamise ning selle kasutuse kontrollimehhanismid.

Kuigi Komisjon oli valmis ka projektipõhiselt hakkama rahastust vähendama, oli Ungari nõus 10% vahendite vähendamisega. Ungari valitsuse kommunikatsioonibüroo ei soovinud teemat kommenteerida.

Varasemalt Euroopa Parlamendis roheliste fraktsiooni kuulunud Benedek Javor märkis oma blogis teemat kommenteerides, et see Brüsseli sanktsioonid näitavad, et „isegi regionaalpoliitika tasandil on Ungari olukord traagiline”.