36% ettevõtete esindajatest oletavad, et nende ettevõtetes palgad ei muutuks ning vaid 3% vastajatest peavad võimalikuks ka palga tõstmist, kirjutab Vedomosti.

Nii näiteks töötavad Krasnokamski remonditehases töötajad neljas vahetuses: kaks päevast vahetust, siis kaks päeva vaba ning edasi kaks öövahetust, selgitas tehase direktor Dmitri Teplov. Iga vahetus kestab rohkem kui ette nähtud kaheksat tundi päevas ning nädala kokkuvõttes tuleb kokku 40 töötundi. Direktori sõnul rahuldab selline graafik kõiki. Kui aga Venemaal viidaks sisse 32-tunnine töönädal, tuleb ettevõttel vahetuste arvu suurendada ning uusi töötajaid palgata. Tööjõukulusid tehas suurendada ei saa, mis tähendab , et tuleb töötajate palka vähendada.

Seadused seda ei keela. Juristide kinnitusel on kõige lihtsam tööjõukulude vähendamise võimalus preemiate vähendamine. Või siis lastakse olemasolevad töötajad lahti ning palgatakse uued 20% madalama palgaga.

Palkade vähendamine ongi peamine 4-päevase töönädala puudus, selgub ka ühest varasemast Vedomosti uuringust. Nii arvasid 48% vastanutest. Tolle uuringus osales 200 ettevõtet.

Rabota.ru küsitlusest selgub, et paljude tööandjate hinnangul ei tähenda töönädala lühendamine, et proportsionaalselt väheneks ka töökoormus. Üle poolte vastajatest ehk 54% usub, et neljapäevase töönädala rakendamisel tuleb töötjatel ka vabadest päevadest lisa näpistada, et oma tööülesannetega hakkama saada. Kuid vabadel päevadel tehtud ületunnitöö eest on töötajatele lisatasu valmis maksma vaid 21% tööandjatest. 12% vastanutest on valmis sellisel juhul andma vaba aega. Suurem osa ettevõtetest ehk 44% vastanutest ei kavatse vabadel päevadel töötamist kuidagi kompenseerida.

Septembris Venemaa töösturite ja ettevõtjate liidu läbiviidud uuringus oli enam kui 80% vastanutest arvamusel, et neljapäevasele töönädalale üleminek ei ole vajalik ning majanduslikult õigustatud. Selles küsitluses osales 420 suur- ja väikeettevõtete esindajat.
Ettevõtjate hinnangul võib töönädalat lühendada, kui tootlikkus kasvaks ilma palgatõusuta ning õnnestuks tehnoloogiat uuendada.