Tegudeks on aga vajalik koolipoolne tugi ja võimaluste andmine.
“Õpilastes ettevõtlikkuse arendamine ei ole enam ammu ainult ettevõtlusõpetaja ülesanne. Iga õpetaja peaks oma aine raames arendama lastes ka otsustusvõimet ja ärgitama neid ise tegutsema. Õpetaja roll ei ole pidada klassi ees loengut, vaid õpilasi suunata ja juhendada – see tähendab ka noortele valikuvõimaluste andmist, kuidas nad õppida tahavad. Selline lähenemine suurendab noorte iseseisvumist ja huvi uute teemade vastu. Oluline on tuua näiteid päris elust ja ka oma kogukonnast, et tekiks seoste loomise oskus ning kogukonda kuulumise tunne. Seeläbi õpivad noored, et nende arvamus loeb ja oma tegude kaudu saavad ka nemad mõjutada kogukonda ja keskkonda, kus elavad,” kommenteeris Kristi Krilovs, haridusprogrammi Ettevõtlik Kool koordinaator.

Krilovs tõi Ettevõtliku Kooli näidete abil välja kolm võimalust, kuidas ettevõtlusõpe ja ettevõtlik koolikeskkond sünergias kogukonda edasi viia saavad. Iga projekt eeldab ressursse, mille leidmine annab õpilastele väärtuslikud teadmised ja kogemuse ettevõtlusest.

Kultuurielu on vaikne? Noored lükkavad elu sisse!

Kiviõli 1. Keskkooli õpilaste eestvedamisel korraldati sel suvel juba teist korda Kiviõli õunapuude pargis Loomefesti. Lüganuse valla kogukonnale suunatud festivalil on kohalikel võimalik kaasa lüüa erinevates töötubades, arendada suhtlust teiste vallaelanikega ning panustada tulevikuplaanide loomisesse. Samuti lükkasid Kiviõli 1. Keskkooli aktiivsed õpilased käima kohaliku raadiojaama projekti, millest nüüdseks on välja kasvanud kõikidele kooliõpilastele suunatud Lüganuse noorte taskuhääling.

Võru Kesklinna Kooli pikaajaline muusikalide lavastamise kogemus kohtus ettevõtlusõppega ning sellest sündis uus muusikal “Vaeslaps ja talutütar” – etendus kogukonnalt kogukonnale. Lisaks kooliperele panustavad projekti mitmed Võru kohalikud ettevõtted, kellega koostöös saavad kooliõpilased võimaluse viia ellu oma nägemust nii kostüümide kui ka dekoratsioonide osas, samuti kannavad koolinoored hoolt helikujunduse ja reklaamitootmise eest.

Koolitunni raames kogukonna probleeme lahendama – loomulikult!

Tartu Veeriku Kooli ettevõtlikud noored võtsid oma südameasjaks aidata eakatel õppida tänapäeva maailmas hädavajalikke digioskusi. Koostöös Tähtvere Päevakeskusega korraldasid lapsed projekti “Eakate nutiring”, mille raames pakkusid eakatele personaalset juhendamist. Partnerina kaasati ka mobiilsideettevõtja Telia AS, kes laenutas huviringi tegevuseks vajalikud tahvelarvutid, millest mõned projekti lõpus koos lastega juhendatavatele ka välja loositi.

Pärnumaa Jõõpre kooli õpilased otsustasid kooli loovtöö osana teha korda küla bussipeatuse, mis oli aastaid halvas seisus olnud. Noored kaasasid bussipeatuse parandamisse ka kogukonna – Jõõpre kaupluses oli välja pandud korjanduskast, kuhu inimesed said soovi korral raha annetada. Projekti raames said noored kasutada teadmisi ja oskusi erinevatest ainetundidest nagu kunst, ajalugu, informaatika, tehnoloogiaõpetus. Rahvusmustritest inspireeritud uhiuue värvikuue saanud bussipeatus rõõmustab nüüd nii kohalikke kui külalisi.

Tervisliku ja turvalise elukeskkonna loomine – õpilased tulevad appi!

Pärast õnneliku lõpuga õnnetust Heimtalis, kus poiss läbi pehkinud silla vajus, otsustasid Heimtali Põhikooli 8. klassi noormehed Marcus-Sander ja Tanel teha koolimaja taguse jooksurajal oleva kehvas seisus silla asemel uus 10-meetrine ja meetrilaiune vastupidav sild. Tänavu septembris tegi õpilasesindus koolile ettepaneku tähistada traditsioonilist liikumispäeva prügijooksuga. 170 osalejaga jooksu käigus puhastati 45 kilomeetri jagu jooksuradu prügist, mida kogunes ühtekokku 1200 liitrit.

Saverna Põhikooli 6. klassi õpilaste eestvedamisel sai alguse projekt “Kiiged kooli”, eesmärgiga muretseda kooli juurde uued kiiged. Selleks korraldasid õpilased tuluõhtu, mille planeerimisse ning läbiviimisesse olid kaasatud kõik Saverna Põhikooli õpilased, õpetajad ja koolitöötajad, lisaks abistasid koolipere kohalikud ettevõtted ning lapsevanemad. Kevadeks on õpilased planeerinud juba uue tuluõhtu – sedapuhku on plaanis raha koguda päikesepaneelidega valgustite soetamiseks, et kooli staadionil saaks spordihuvilised kogukonnaliikmed palli mängida ka hämaratel õhtutel.

Kui soovid, et ka sinu kodukoha koolis selliseid vahvaid ja kogukonnale kasulikke tegevusi organiseeritaks, on koolil võimalus liituda Edu ja Tegu programmiga ning valida sobiv metoodika ettevõtlikkuse arendamiseks ja ettevõtlusõppe rakendamiseks. Tutvu võimalustega SIIN.

Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond.