VTA asejuhataja Olev Kalda ütles Ärilehele, et ettevõttes on tuvastatud listeeribakter nii eelnevalt töödeldud toormelt kui ka tööpindadelt pärast ettevõtte poolt teostatud puhastust.

"Antud leiud näitavad, et puhastus polnud piisavalt tõhus. Ettevõttele kehtib nn nulltolerants Listeria monocytogenesele. Hetkel tutvub amet ettevõtte poolsete arvamuste ja vastuväidetega ning selle põhjal tehakse otsus edasiste tegevuste osas," selgitas Kalda.

Tehase sulgemine pole välistatud. "Ettevõttes toidukäitlemise osaline või täielik peatamine on üks võimalik meede tagamaks, et tarbijani ei jõuaks haigustekitajaga saastunud toit. See otsus sünnib põhjaliku analüüsi tulemusel, kaaludes ettevõtte poolseid arvamusi ja vastuväiteid," lausus Kalda.

Kalda ütles ERRile, et kuna tegemist on väga tõsise põhiõiguse riivega ehk ettevõtluse piiramisega, siis peavad VTA sammud olema kaalutletud, aga need sammud kindlasti tulevad ning ettevõte ja avalikkus neist kindlasti ka teada saab. "Sellega läheb natukene aega, aga mitte väga kaua," ütles Kalda, mitte välistades ka tehase sulgemist.

Kalda ütles, et nii VTA kui ka kalatöötleja ülesanne on võtta kasutusele meetmed, mis tagavad tarbijale müüdava toidu ohutuse.

"Kuni meie otsus tehtud saab, jääb ettevõttele kehtima [listeerialeidude] nn nulltolerants ehk ettevõte peab kontrollima kõik väljastatavad partiid üle ehk neis ei tohi leiduda listeeriat," ütles Kalda.

Ettevõte peatas oktoobri keskel kaheks päevaks tootmise, et desinfitseerida oma ruumid ja liinid. Nüüdne positiivne leid on tehtud pärast tehase desinfitseerimist.

"Peale neid meetmeid, mida ettevõte rakendas ehk siis puhastamine ja desinfektsioon, viisime läbi omapoolse kontrolli, võtsime proove, ja nendest me leidsime listeeria," ütles Kalda. "Meiepoolsed kontrollid ja meie poolt võetud proovid ehk ametlikult võetud proovid näitavad, et nende poolt läbi viidud meetmed ehk siis desopesu ei ole olnud piisavalt tõhus."

Millise tüvega bakterileid on, pole veel selge.

Mitmete auhindadega pärjatud Eesti kapitalil põhineva pereettevõtte M.V.Wooli listeeriaskandaal sai alguse tänavu märtsis, kui Taani ametnikud tuvastasid riigis juba kolm aastat kestnud listeeriabakteri tekitatud ohtliku haiguse listerioosi leviku põhjusena just Eesti ettevõtte külmsuitsu kalatooted. Taanlased teavitasid meie VTA-d ning sestpeale on ettevõtet tihedalt kontrollitud.

Toona kinnitas perefirma juhataja Mati Vetevool, et nende hinnangul ei ole nad patused, sest kõik proovid on Euroopa regulatsiooni normide sees ja miinimumtasemel. Ehk nende tehasest väljaminev kaup olevat korras ja probleemid on tekkinud kauba edasisel teel.