„Kontroll hõlmab panga organisatsiooni ülesehitust, selles rakendavaid süsteeme ja kontrolle, mis peaksid kaasa aitama, et tuvastada rahapesu kahtlusega tehingud," teatas inspektsioon. „Eesti ja Rootsi finantsjärelevalveasutused koordineerivad oma tegevust ning jagavad omavahel teavet ning hinnanguid. Kontroll on planeeritud lõpetada ja tulemused avaldada esialgsete plaanide kohaselt hiljemalt 2020. aasta esimestel kuudel."

Finantsinspektsiooni üldise riskihinnangu kohaselt jääb valdav osa Eesti pankade vahendatud mitteresidentide riskantsematest tehingutest varasemasse aega. Näiteks mitteresidentide osakaal on Eesti pankade hoiustes alates 2014. aastast oluliselt langenud - 20 protsendilt ligikaudu 10 protsendini, seda eelkõige off-shore piirkondade arvelt ligi 8 protsendilt 0,4 protsendini.

Vastavalt seadusele on igal pangal kohustus rahapesu kahtlusega tehingutest teavitada Rahapesu Andmebürood. Viimasel on seadusest tulenevalt pädevus tehinguid täpsemalt hinnata ja otsustada edasised sammud.

Finantsinspektsioon viis 2018. aasta lõpus ja 2019. aasta alguses kõikides Eestis tegutsevates pankades ja Eestis tegutsevates välisriigi pankade filiaalides läbi erakorralised rahapesu tõkestamise alased kontrollid. Kokku kontrolliti 16 pangas hoolsusmeetmete rakendamist. Kontrolli käigus hinnati, kuidas pank tuvastab oma äritegevusega seotud riske, milline on panga võetav risk (riskiisu, äristrateegia), kuidas peegelduvad sellele panga kontrollisüsteemid ning milline on panga kliendiportfell eelkõige kõrge riskiga ärisegmendis.

Finantsjärelevalve hinnangul on Eesti panganduses mitteresidentide teenindamisega seotud riskid märkimisväärselt vähenenud - valdavat osa pangandusest kõrge rahapesu risk ei ohusta ning 2019. aastal keskendutakse teenuste osutamisel enamjaolt kohalikele (või sellega seost omavatele) äri- ja eraklientidele, valitsuse- ja mittetulundussektori teenindamisele.

Rahapesu tõkestamisega seotud riskikontrollide järelevalve on finantsinspektsiooni strateegias üks prioriteedidest alates 2016. aastast. Finantsinspektsioon on finantsjärelevalve asutus, mille peamine eesmärk on finantsturu stabiilsus ja läbipaistvus.

Reedel teatas SEB, et Rootsi telekanali SVT uuriv saade „Uppdrag granskning" kavatseb kajastada panga seotust rahapesuskandaaliga Balti riikides. Panga teatel, on saate käsutuses materjalid, mis puudutavad SEB-d. SEB pressiteates seisis, et pank kavatseb hinnata saates esitatavat infot ja võrrelda seda oma analüüsidega.