Ettevõte soovib täielikult välistada listeeriabakteri tüübi ST1247 esinemise tehases, milleks esitas 13. novembril veterinaar- ja toiduametile (VTA) tegevuskava nimetatud bakteritüübist vabanemiseks.

„VTA-ga on meil kokkulepe, et täpne tegevuskava selgub peale M.V.Wooli Harku tehasest 23. oktoobril võetud proovide sekveneerimist ehk tüve määramist. Seni jätkab M.V.Wool tootmise regulaarse puhastamise ja kontrolliga, et tagada toidu ohutus," ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool. Ta lisas, et ettevõte ootab VTA juhtkonda tehasesse, et nad saaksid isiklikult tutvuda M.V.Wooli jõupingutustega puhta toidu tagamisel.

Vetevool kinnitas, et igasugune listeeriast tingitud oht rahva tervisele on välistatud, kuna M.V. Wooli Harku ja Vihterpalu tehastele on kehtestatud nulltolerants ning tarbijateni jõuavad vaid kvaliteetsed tooted. „Käesoleval aastal ei ole esinenud ühtegi ST1247-st tingitud listeeria haigusjuhtu. Seda kinnitasid 29. oktoobril maaeluministeeriumis toimunud toiduohutuse ümarlauakohtumisel nii terviseameti kui ka VTA esindajad. Ümarlaual osalejad olid üksmeelselt nõus väitega, et kuna 2019. aastal ei ole Eestis registreeritud ST1247 põhjustatud listerioosijuhtumeid, siis see viitab M.V.Wooli poolt kasutuselevõetud meetmete asjakohasusele puhangu ohjamisel. Seega, meetmed on olnud tõhusad ja piisavad, nii et reaalset ohtu, mida ST1247 võiks põhjustada inimese tervisele ja elule, täna ei eksisteeri."

Uute leidude listeeriabakter pärines toorainest

Vetevool sõnas, et 23. oktoobril võetud proovides esinenud bakter pärines Soomest tulnud toorainest, mida kinnitasid ka terviseameti proovid. Vahetult peale tehase puhastamist tehtud proovid ei näidanud listeeriabakteri esinemist, kuid kaks päeva hiljem Soomest tulnud tooraine töötlemise käigus VTA poolt võetud proovides esines listeeriabakter.

„Peale suurpuhastust, 21. oktoobril käivitasime tootmise, lasime seadmetel 20 minutit tühjalt töötada ning võtsime proovid. Ükski neljast proovist listeeriat ei näidanud, kuid VTA poolt 23. oktoobril võetud proovid näitasid listeeriabakteri esinemist. Võetud proove ei ole sekveneeritud ning seni pole infot, mis bakteritüvega on tegemist. Eestis on tänavu olnud 15 listeeriasse haigestumist, kuid mitte ühtegi tüvega, mida on leitud M.V.Wooli tehasest."

Vetevool lisas, et listeeriabakterit esineb kõikjal keskkonnas, kuna kala kasvab looduses ja sealt jõuab ka toorainega tehasesse. Selleks ongi kehtestatud EL-is bakterile lubatud määr kuni 100 ühikut grammi kohta. M.V. Woolis esinenud üksikute leidude puhul on olnud bakteri sisaldus alla 10 ühiku grammi kohta.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning on välistatud nende kalatoodete kahjulik mõju inimeste tervisele.

M.V. Wooli tehas võib minna sulgemisele

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) leidis M.V. Wooli tehasest võetud proovidest listeeriabakteri. Mis edasi saab, pole veel otsustatud, kuid VTA ei välista ühe võimalusena ka ettekirjutust tehase sulgemiseks.

VTA asejuhataja Olev Kalda ütles Ärilehele, et ettevõttes on tuvastatud listeeriabakter nii eelnevalt töödeldud toormelt kui ka tööpindadelt pärast ettevõtte poolt teostatud puhastust.

"Antud leiud näitavad, et puhastus polnud piisavalt tõhus. Ettevõttele kehtib nn nulltolerants Listeria monocytogenesele. Hetkel tutvub amet ettevõtte poolsete arvamuste ja vastuväidetega ning selle põhjal tehakse otsus edasiste tegevuste osas," selgitas Kalda.

Tehase sulgemine pole välistatud. "Ettevõttes toidukäitlemise osaline või täielik peatamine on üks võimalik meede tagamaks, et tarbijani ei jõuaks haigustekitajaga saastunud toit. See otsus sünnib põhjaliku analüüsi tulemusel, kaaludes ettevõtte poolseid arvamusi ja vastuväiteid," lausus Kalda.

Mitmete auhindadega pärjatud Eesti kapitalil põhineva pereettevõtte M.V.Wooli listeeriaskandaal sai alguse tänavu märtsis, kui Taani ametnikud tuvastasid riigis juba kolm aastat kestnud listeeriabakteri tekitatud ohtliku haiguse listerioosi leviku põhjusena just Eesti ettevõtte külmsuitsu kalatooted. Taanlased teavitasid meie VTA-d ning sestpeale on ettevõtet tihedalt kontrollitud.

Toona kinnitas perefirma juhataja Mati Vetevool, et nende hinnangul ei ole nad patused, sest kõik proovid on Euroopa regulatsiooni normide sees ja miinimumtasemel. Ehk nende tehasest väljaminev kaup olevat korras ja probleemid on tekkinud kauba edasisel teel.