Tegevuskava kohaselt on M.V.Wool valmis kuni kolmeks nädalaks peatama tootmise M.V.Wooli Harku tehases 15. jaanuaril 2020 ning Vihterpalu tehases 5. veebruaril 2020. Kava näeb ette klientide teavitamist minimaalselt üks kuu ette ning sellega seoses teatud toodete tarne peatamist antud perioodiks.

„Täpne tegevuskava selgub peale M.V.Wooli Harku tehasest 23. oktoobril võetud proovide sekveneerimist ehk tüve määramist. M.V.Wooli toodetele kehtib listeeria osas nulltolerants ning selle tõhusust kinnitab fakt, et 2019. aastal ei ole Eestis esinenud ühtegi ST1247 tüvest põhjustatud haigusjuhtu,“ ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.

29. oktoobril maaeluministeeriumis toimunud toiduohutuse ümarlaual kinnitasid nii Terviseamet kui VTA, et kuna 2019. aastal ei ole Eestis registreeritud ST1247 põhjustatud listerioosijuhtumeid, siis see viitab M.V.Wooli poolt kasutuselevõetud meetmete asjakohasusele puhangu ohjamisel. Seega reaalset ohtu, mida ST1247 võiks põhjustada inimese tervisele ja elule, täna ei eksisteeri, teatas ettevõte.

Listeeriabakterit esineb kõikjal keskkonnas, kuna kala kasvab looduses ja sealt jõuab ka toorainega tehasesse. Selleks ongi kehtestatud EL-is bakterile lubatud määr kuni 100 ühikut grammi kohta. M.V.Woolis esinenud üksikute leidude puhul on olnud bakteri sisaldus alla 10 ühiku grammi kohta.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning on välistatud nende kalatoodete kahjulik mõju inimeste tervisele. M.V.Wool teeb alates selle aasta kevadest tihedat koostööd VTA-ga ning järgib VTA poolt kehtestanud nulltolerantsi nõuet listeeriabakterile tehases.