Selleks peab omama väärtpaberikontot või avama väärtpaberikonto. Kas väärtpaberikonto on olemas, saab kontrollida siit.

Coop Pangas ei saa väärtpaberikontot avada ega aktsiaid märkida.

Seda saab teha teistes pankades. Kui väärtpaberikonto on avatud, saab aktsiaid märkida. Väikeinvestoritele on aktsia märkimishind 1,30 eurot. Tegelik hind võib tulla sellest madalam, mis oleneb ka institutsionaalsete investorite pakkumistest, kes saavad teha pakkumisi hinnaga 1,15 kuni 1,30 eurot.

Kellel on suurem ostuhuvi, neil tasub avada Coop Pangas arvelduskonto, sest siis saab kuni 10 000 aktsiani rahuldatakse aktsiate märkimiskorraldusi sellisel juhul eelisjärjekorras. Eelistatud jaotamise aluseks on kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes on esitanud märkimisavaldused mahus 1 kuni 99 999 aktsiat avaliku pakkumise raames ja kes omavad Coop Pangas arvelduskontot seisuga 29.11.2019 kell 15.00.

Kuigi pakkumine kestab kaks nädalat, tasub teha otsus ja märkimine ära esimesel nädalal, sest ka sellisel puhul saab eelisjärjekorras aktsiaid. Märkides Coop Panga aktsiaid märkimisperioodi esimesel nädalal, soovime emissiooni ülemärkimise korral anda eelisjaotuse 5 000 aktsia ulatuses, teatas Coop Pank. Eelistatud jaotamise aluseks on kõik märkimisavaldused mahus 1 kuni 99 999 aktsiat, mis on esitatud avaliku pakkumise raames enne 22.11.2019 kell 16.00-i ja on kehtivad märkimisperioodi lõpu seisuga.

LHV pangas maksab väärtpaberite märkimine kolm eurot. SEB teatas, et nemad teevad erandi ja vabastavad kunded Coop Panga aktsiate märkimisel märkimistasust. Kui palju maksab aktsiate märkimine Swedbankis, selle kohta hinnakiri vastust ei anna. Uue emissioonis märkimine/pakkumises osalemine maksab... vastava tehingu tasu. Ka Luminori hinnakirjast ei selgu, palju maksab aktsiate märkimine, küll aga on seal kirjas võlakirjade märkimise tasu, milleks on minimaalselt 3,20 eurot.

Coop Panga aktsiate märkimise periood on alates tänasest, 18. novembrist kuni 29. novembrini.

Täpsema info ja Coop Panga aktsiate prospekti leiab siit.