SEB sai Sveriges Television’s programmilt Uppdrag granskning 194 korporatiivkliendi nimed. Pank võrdles nimekirja panga Balti siseanalüüsi andmetega ja leidis, et neil pole oma hinnangutes põhjust kahelda.

Nimekirjas olevates ettevõtetest on 95 protsendil juhtudel kliendisuhe lõpetatud. Kui SEB leidis kahtlasi tegevusi, teavitas ta selles rahapesu andmebürood. Vähestel klientidel nimekirjast on veel ärilised suhted SEBga. Panga hinnangul vastavad need kliendid panga nõudmistele ja praegu panga käes oleva informatsiooni kohaselt pole põhjust kliendisuhet lõpetada.

Enamus ajaloolistest klientdest on SEB Eesti kliendid. 2006. aastal kritiseeris finantsinspektsioon SEB Eestit ja sai soovitused, kuidas kohelda mitteresidentidest kliente. Samal ajal sai pank ka pangaväliselt vilepuhujalt informatsiooni. Nende sündmuste tulemusel tugevdas SEB rutiine, teatas klientidest rahapesu andmebüroole ja lõpetas mitmed kliendisuhted.

Kuigi kliendid täitsid ajalooliselt SEB nõudmisi, on tänase teadmise põhjal selge, et ei regulatsioonid ega pangasüsteem ei olnud enne 2008. aastat piisavalt efektiivsed rahapesuriskidega tegelemiseks. Sellest ajast on pank suurendanud võimekust vältida, avastada ja juhtida kahtlaseid tehinguid. Siiski ei saa SEB välistada, et SEB pole kasutatud rahapesuks või et seda ei juhtu tulevikus.

Kui aga SEB avastab midagi, mida varem ei teadnud, siis SEB tegutseb. Panga sõnul ei tea nad, mida kavatseb SVT homme Uppdrag granskning programmi raames avalikustada.