“Rootsi Televisiooni poolt pangale üle antud rahapesus kahtlustatavate ettevõtete nimekiri ei muuda meie senist hinnangut SEB rahapesu vastu võitlemise efektiivsusele. Võtame vihjeid klientide võimalikule rahapesukahtlusele alati tõsiselt ning kontrollime saadud infot,“ lausus Vohu.

Vohu sõnul said nad nimekirja täna ning neil ei ole informatsiooni selle kohta, mis alusel need kliendid on kahtlaseks kuulutatud. Pank sai nimekirja võrrelda enda andmetega ning sellest selgus, et Eesti kontekstis on tegemist ajalooliste klientidega, kellega kliendisuhe on lõpetatud.

„Oleme lõpetanud kõik kliendisuhted, mida võiks pidada kahtlaseks ja valdav osa nendest kahtlustest leidsid oma lahenduse juba eelmisel kümnendil,“ lausus Vohu.

„Telesaatest saadud info puhul võime öelda, et õnneks ei olnud selles meile uut informatsiooni. Oleme oma kahtlustustest informeerinud uurimisasutusi ja lõpetanud kliendisuhted, mida võiks pidada kahtlaseks,“ lausus Vohu.

Vohu selgitas, et 2006. aastal oli samasugune kahtlaste tehingute nimekiri, mille põhjal nad said küsida klintidelt küsimusi ning kui viimastel ei olnud neile vastuseid pakkuda, siis said nad ise aru, et ei peaks SEB teenuseid kasutama.

Enne 2008. aastat oli keskkond oluliselt teistsugune ning kuritegude avastamine oli keerulisem, pärast seda on muutunud regulatsioonid ning rakendunud ka automaatne kahtlaste tehingute tuvastamise süsteem.