2021. aastal tõuseb alampalk 40 protsendini riigi keskmisest palgast. Selle absoluutväärtuse fikseerivad tööandjad ja ametiühingud järgmisel suvel, võttes aluseks Eesti Panga suvise majandusprognoosi, mis avaldatakse tuleva aasta juunis, teatas riikliku lepitaja kantselei.

Tööturu osapooled leppisid ühtlasi kokku algatada ühine uuring üleriigilise alampalga mõjust Eesti sotsiaalmajanduslikule arengule.

Üleriigilise alampalga kokkulepe 2020.-2021. aastaks allkirjastatakse 25. novembril Eesti ametiühingute keskliidus.

Praegu kehtib Eestis kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 540 eurot ja tunnitasu alammäär 3,21 eurot.

Alampalgas lepivad kokku sotsiaalpartnerid ehk kõigi Eesti tööandjate esindajana tööandjate keskliit ning töötajate esindajana ametiühingute keskliit. Kümne aasta jooksul on alampalk kasvanud ligi kaks korda - 2010. aastal oli see 278 eurot.