„2030. aastaks [on Tallinna tänavatel] umbes 50 000 elektri- ja vesinikuautot,” ütles energiaagentuuri kliimaspetsialist Marek Strandberg eelmisel nädalal Tartus taastuvenergia konverentsil. Ta viitas eesmärgile, mis on paika pandud, arutades Tallinna säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava.

Tegevuskava koostades on mõistetud, et kuigi energiakulutused aasta-aastalt suurenevad, tuleb seejuures vähendada süsinikuheidet ning kasutada rohkem puhtaid energiaallikaid ja omatoodetud kütust, näiteks vesinikku.

Elektriautode osakaalu suurenedes peaks kümne aasta pärast Tallinnas päevas tehtama 60 000 kergliiklussõitu jalgrataste, elektri-, tõuke- või elektritõukeratastega.