Keskkonnaühendused nendivad täna keskkonnaministrile ja keskkonnaministeeriumi kantslerile saadetud avalikus pöördumises, et asekantsler Marku Lamp on nende usalduse täielikult kaotanud. Ühendused soovivad Marku Lampi taandumist asekantsleri ametist ning looduskaitse ja metsanduse valdkonna seaduspärast ja tasakaalustatud juhtimist.

Keskkonnakaitsjatel sõnul on looduskaitse ja metsanduse valdkonna eest vastutav asekantsler Marku Lamp viinud aastaid ellu loodusvaenulikku poliitikat, kasutades seejuures võtteid, mille õiguspärasus on kaheldav.

Ühenduste jaoks sai viimaseks piisaks karikas ning pöördumise ajendiks hiljutine Rail Balticu keskkonnamõjude leevendamise tõkestamine, kus asekantsler andis nende hinnangul oma ametivolitusi ületades ning looduskaitseseaduses sätestatud protseduure eirates käsu kustutada keskkonnaregistrist kaitseala moodustamise ettepanek.

Keskkonnaorganisatsioonide sõnul leiab ka varasemast ajast mitmeid teisigi näiteid selle kohta, kuidas Lambi tegevuse ja otsuste tõttu on Eesti loodusväärtuste seisund üha halvenenud. Näiteks toovad välja, et hooga on edasi raiutud vanu loodusmetsi, kuigi need moodustavad veel vaid 2% metsadest.

Mõned põhjendused ja näited, miks Lamp ühenduste hinnangul asekantsleri kohustusi täitma ei sobi, on järgmised:

  • looduskaitse ja loodusvarade säästliku majandamise eest vastutav asekantsler on samaaegselt ametis tulunduslikel eesmärkidel toimiva Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu esimehena, ühenduste hinnangul on tegu rollilise huvide konfliktiga
  • Lamp on samm-sammult tasalülitanud looduskaitsega tegelevad ametnikud ja allasutused, andes nende tegevuse osas oma vaateid toetavaid, kuid looduskaitsevaenulikke suuniseid
  • Lamp on suunanud Eesti looduskaitse ja metsanduse käekäiku viimased kuus aastat keskkonnaministeeriumi asekantslerina ning enne seda pikki aastaid metsaosakonna juhina. Selle ajaga on Marku Lampi haldusalas algatatud õigusaktide muudatuste, avalikkusele sageli nähtamatuks jäävate üksikotsuste ja suuniste, aga ka tegematajätmiste tulemusel Eesti metsaliikide ja -elupaikade seisund üha halvenenud
  • keskkonnaministeeriumi laiemale avalikkusele suunatud kommunikatsioonis kasutatakse olemasolevat metsastatistikat propagandistlikel eesmärkidel, juhtimata tähelepanu looduse ja kaitsealade kvalitatiivsetele näitajatele ning keskendudes vaid hektaritele, tihumeetritele ja teistele kvantitatiivsetele näitajatele

Keskkonnaministrile saadetud pöördumisele on alla kirjutanud Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Nõmme Tee Selts ja Läänerannik.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid