„Eestis kaasatakse üha rohkem kapitali läbi uuenduslike tehnoloogiliste lahenduste ja sageli põhinevad need tehnoloogiad krüptograafial. Sellisel viisil kapitali kaasamine on üldjuhul aga reguleerimata ja investorite õigused ei ole piisavalt kaitstud,“ ütles rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross. Seepärast on ministeerium ka vastava algatusega välja tulnud.

Mudelit, mille puhul ettevõtja kaasab investeeringuid mõnes ametlikus valuutas või virtuaalvääringus ning väljastab selle vastu näiteks plokiahelas kirjendatud ühikuid ehk inglise keeles tokeneid, nimetatakse erinevate terminitega. Tinglikult võib selliseid uusi vara liike nimetada krüpotvaradeks.

Eesti on koht, kus tõenäoliselt tunnustatud e-riigi ja positiivse IT-riigi kuvandi tõttu ka mitmed välismaised krüpotavarasid vahendavad isikud on oma tegevuse registreerinud.

Uus tehnoloogia võib investoritel ja ettevõtetel kapitali vahendamist küll hõlbustada, kuid sellega on seotud ka erinevad riskid. Näiteks tarbijatele ja investoritele võib reeglite puudumisega kaasneda pettuse oht. Lisaks võivad eksisteerida ka rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskid, kuna krüptovarad võivad võimaldada väärtust üle kanda osapooli identifitseerimata.

Rahandusministeeriumi väljatöötatud krüptovarade regulatsiooni konsultatsioonidokumendis ehk väljatöötamiskavatsuses keskendutakse järgmisele:

  • kuidas peaks krüptovarasid defineerima
  • millist infot tuleb investoritele krüpotovaradesse investeerimisel anda
  • millised reeglid peaksid kehtima krüptovaradega tehingute tegemisele ja nende registreerimisele
  • millised tegevusnõuded peaksid kehtima krüptovarade vahendajatele

Ministeeriumi sõnul tuleb eraldi ka hinnata, kas järelevalve krüptovarade vahendajate üle tuleks viia finantsinspektsiooni alla või kas selline järelevalve oleks kohustuslik teatud vara mahust või klientide arvust alates. Praegu tuleb krüptovarade vahendajatel saada tegevusluba Rahapesu Andmebüroolt.

Rahandusministeerium ootab väljatöötamiskavatsusele justiitsministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, finantsinspektsiooni, Eesti Panga, Eesti Krüptoraha Liidu, MTÜ FinanceEstonia, Eesti Pangaliidu, Advokatuuri jt arvamusi.