„VTA prioriteet on ohutu toit ning kuna järelproove ei ole võetud, siis sellega kinnitab VTA toidu ohutust. Alates aprillist 2019 ei ole kontrollkäikude tulemusena M.V.Woolis tuvastatud ühtegi piirnormi 100 ühikut (Lm (cfu/g)) ületavat tulemust ning esinenud üksikud leiud on jäänud alla 10 ühiku. Seega tekib küsimus, kas VTA eesmärk on toiduohutus või tegu on tõsise sekkumisega ettevõtte majandustegevusse," ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.

Eestis on tänavu olnud 15 listeeriasse haigestumist, kuid mitte ühtegi tüvega, mida on leitud M.V.Wooli tehasest. Lisaks on VTA meedias kinnitanud, et tarbijateni jõudev toit ohutu ning Eestis ei ole tänavu ükski inimene haigestunud listeeriabakterist ST1247, mida on seostatud M.V.Wooliga.

„M.V.Woolis vahetult peale suurpuhastust võetud proovid ei näidanud listeeriabakteri esinemist. Kaks päeva hiljem, 23. oktoobril võetud proovides esinenud bakter pärines sisseostetud värskest kalast, mida kinnitasid ka Terviseameti ja VTA proovid. Kuid amet ei ole teinud M.V.Woolis kuu aja jooksul mitte ühtegi listeeriaproovi. Viimaseid, 23. oktoobril võetud proove ei ole senimaani sekveneeritud ning ei ole teada, mis bakteritüvega on tegemist," ütles Vetevool.

29. oktoobril Maaeluministeeriumis toimunud toiduohutuse ümarlaual kinnitasid nii Terviseamet kui VTA, et kuna 2019. aastal ei ole Eestis registreeritud ST1247 põhjustatud listerioosijuhtumeid, siis see viitab M.V.Wooli poolt rakendatud meetmete asjakohasusele. Seega reaalset ohtu, mida ST1247 võiks põhjustada inimese tervisele ja elule, täna ei eksisteeri.

M.V.Wool esitas 13. novembril Veterinaar- ja Toiduametile (VTA) tegevuskava, mis näeb ette tootmise peatamist Harku tehases 15. jaanuaril 2020 ning Vihterpalu tehases 5. veebruaril 2020. Kava näeb ette klientide teavitamist minimaalselt üks kuu ette ning sellega seoses teatud toodete tarne peatamist antud perioodiks.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning on välistatud nende kalatoodete kahjulik mõju inimeste tervisele.

Alates 25. septembrist 2019 on M.V.Wooli koostöö VTA-ga olnud ühepoolne, kuna firma pakub VTA-le välja erinevaid lahendusi, kuid amet esitab firmale ainult ettekirjutisi ja esitab avalikkuses eksitavaid väiteid.

Veterinaar- ja toidumameti kommentaar:

Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja ütles eelnevale kommentaariks, et ettevõttele kehtib listeeria suhtes nulltolerants. See tähendab, et listeeriat ei tohi esineda ettevõttest väljaminevates toodetes.

"Ettevõte ise võtab igapäevaselt igast tootepartiist proovid ja saadab nende tulemused ka ametile teadmiseks," selgitas pressiesindaja.

Veterinaar- ja Toiduameti esindaja lisab, et amet tuvastas 23. oktoobril, puhastuse järgselt M.V.Wooli tehastes listeeriabakteri toodetes ja tootmises. See näitas, et puhastus ei olnud piisav. Järelproovid ei ole nende protseduuride juures nõutavad. Amet teeb otsuse ettevõtet puudutavate järgnevate meetmete osas lähiajal.

"Tuletame meelde, et käitleja vastutab toidu ohutuse tagamise eest. Turule viidav toit peab olema ohutu inimese tervisele ja olema nõuetekohane," rõhutab ameti esindaja.