„Möödunud kuu aja proovid kinnitavad, et oktoobri keskel Harku tehases toimunud suurpuhastus oli tulemuslik. Toit on ohutu, kuna ettevõttest väljuvad ainult listeeriavabad tooted ning tehases listeeriat ei ole avastatud. Viimane leid oli 23. oktoobril, mil värskes sisseostetud kalas esines bakter, mida kinnitasid ka Terviseameti ja Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) proovid. Lisaks leiti listeeriabakterit, mille tüvi on seni sekveneerimata, samast toorkalast valmistatud tootest ning tootmispindadelt,“ ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.

Euroopa Liidu õigus näeb ühemõtteliselt ette, et tootmishügieeni rikkumise korral – milleks, on näiteks leiud tootmispindadelt – võib rakendada meetmeid, mis parandavad tootmishügieeni. Tehase käitlemise peatamist, kauplemise keelamist või toodete tagasikutsumist tohib aga rakendada ainult juhul, kui rikutud on toiduohutuskriteeriume ehk kui kaupluses võetud proovidest on leitud listeeriat lubatust rohkem ehk üle 100 pmü/g. Lahus tuleb hoida toiduohutus ja võitlus konkreetse tüvega, mida on kinnitanud meedias ka Maaeluministeeriumi asekantsler. M.V.Wooli toodetest ei ole tänavu kauplustes toiduohutuskriteeriumi ületavaid proove leitud.

Eestis on tänavu olnud 15 listeeriasse haigestumist, kuid mitte ühtegi bakteriga, mida on seostatud M.V.Wooli tehasega. Lisaks on VTA meedias kinnitanud, et tarbijateni jõudev toit ohutu ning Eestis ei ole tänavu ükski inimene haigestunud listeeriabakterist ST1247, mida on seostatud M.V.Wooliga.

29. oktoobril Maaeluministeeriumis toimunud toiduohutuse ümarlaual kinnitasid nii Terviseamet kui VTA, et kuna 2019. aastal ei ole Eestis registreeritud ST1247 põhjustatud listerioosijuhtumeid, siis see viitab M.V.Wooli poolt rakendatud meetmete asjakohasusele. Seega reaalset ohtu, mida ST1247 võiks põhjustada inimese tervisele ja elule, täna ei eksisteeri.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning tooted on ohutud.