Just sellisele järeldusele jõuab Euroopa tuuleenergia assotsiatsiooni WindEurope 80-leheküljeline raport „Meie energia, meie tulevik”, mis avalikustati täna Kopenhaagenis maailma suurimal meretuuleenergile pühendatud kohtumisel, mis kestab neljapäevani.

Raportis analüüsitakse, kuhu Euroopas oleks võimalik kõige kuluefektiivsemalt lisada täiendavaid meretuuleenergia võimsusi, et oleks saavutav 450 GW tootmisvõimsuse tase aastaks 2050, nagu on Euroopa Komisjon oma kliimaneutraalsuse teekaardil eesmärgiks seadnud. Siinjuures tuleb silmas pidada, et täna on Euroopas meretuuleenergia koguvõimsuseks vaid 20 GW.

Raportis märgitakse, et 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamiseks tuleks selleks ajaks kasvatada meretuuleenergia võimsusi Põhjameres 212 GW-ni, Läänemeres 83 GW-ni, Atlandi ookeanis 85 GW-ni ning Vahemeres ja teistes Lõuna-Euroopa meredes kokku 70 GW-ni. 380 GW meretuuleenergia võimsusi, mis tuleks Põhja-Euroopa vetesse püsti panna, hõivaks nendest merealadest vähem kui 3%.

Raportis rõhutatakse meretuuleparkidele soodsate tingimuste loomist merealade planeeringutes, kuna see aitaks ka nende rajamiseks vajaminevaid kulusid vähendada. Täna pole näiteks võimalik 60% Põhjamerest meretuuleparkide arendamiseks erinevatel põhjustel kasutada.

Täna alganud ja neljapäevani kestev tuuleenergia konverents „Our Energy Our Future” keskendub meretuuleenergiale ja otsib vastuseid küsimusele, kuidas saaks see aidata Euroopa 2050. aasta kliimaeesmärkide saavutamisele kaasa. Tegu on ühe suurima tuuleenergia sündmusega maailmas.

Konverentsil on 9000 osalejat. Nende hulgas on nii sektori esindajaid, ministreid kui ajakirjanikke. Üritusel tutvustavad oma lahendusi rohkem kui 400 tootjat. Tegu on suurima meretuuleenergiale pühendatud kohtumisega maailmas.