Eestis maksis 18. novembril liiter diislikütust 1,35 eurot. Rootsis maksis liiter . Soomes maksis liiter kütust 1,42 eurot. Samal ajal maksis diislikütus Lätis 1,19 eurot, Leedus 1,14 eurot ja Poolas 1,16 eurot. Ka Saksamaal on kütus Eestis odavam, makstes 1,25 eurot.

Eestis on diislikütuse aktsiisitasu ja muude kaudsete maksude osa 49,3 senti liitrist. Soomes on selliste maksude osa 46 senti, Saksamaal 47 senti senti, kuid Lätis 38 senti ja Leedus 35 senti.

Eile teatas rahandusministeerium, et kaalub diislikütuse aktsiisimäära langetamise võimalusi, sest see parandaks veoettevõtete konkurentsivõimet.

Kui Eestis vähendataks diislikütuse aktsiisimäära ja hind oleks Eestis ja Lätis samal tasemel, siis valdav enamus Lätis tankivatest ettevõtetest muudaks oma tankimisotsuseid Eesti kasuks. Täielikult tooks tankimise Eestisse pigem väiksemad ettevõtted ning need, kellel on rohkem vedusid Eestis.

Kui diislikütuse aktsiisimäära langetada Läti tasemele, tangiks veoettevõtete autod uuringu järgi Lääne-Euroopa suunal teostatavate vedude jaoks diislikütust jätkuvalt eelkõige Leedus. Seetõttu toetaks tankimise Eestisse naasmise eesmärki paremini aktsiisimäära viimine Leedu tasemele.

Kui Eesti langetaks diislikütuse aktsiisi Leedu tasemele, tähendaks see aastas 75 miljoni eurost maksuauku.

"Maksutulu vähenemine sõltub muu hulgas ka diislikütuse aktsiisimäärast Leedus, mille edasiste võimalike muutuste kohta pole praegu kindlat teadmist. Maksutulu võimalikku vähenemist on kavas prognoosida riigi eelarvestrateegia protsessis järgmise aasta kevadel, kui on teada ka võimalikud Leedu aktsiisimäärade muutused," ütles rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast Ott Heinapuu. "Eesti Konjunktuuriinstituudi esialgse arvutuse järgi vähendaks diislikütuse aktsiisimäära Leedu tasemele langetamine Eesti maksutulu aastas 75 miljoni euro võrra. Hinnangu koostamisel arvestame ka Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu tulemustega, kuid vaatame olukorra ka täiendavalt üle. Ettevõtjatel oli ka muid vähem kulukaid ettepanekuid, nagu kontrolli tõhustamine teiste riikide vedajate üle, mis väärivad samuti tõsist kaalumist."